Adhd och Asperger – dygnet runt.

framsida-fo%cc%88rela%cc%88sning

Föreläsningen: Adhd och Asperger – dygnet runt.

För diagnoserna försvinner ju inte när du kommer hem.

FÖR SKOLA – OM ADHD, ASPERGER OCH DE VANLIGASTE NPF-DIAGNOSERNA
CA 3 TIMMAR

Passar lika bra för lärare/pedagoger, studerande som för fritidspersonal, assistenter eller andra resurser inom skolan.

Inspirerande föreläsning (med eller utan workshop) som ger deltagarna tips och idéer på hur man bemöter barn med adhd eller problematik som påminner om adhd. I den här föreläsningen svarar Jessica Stigsdotter Axberg även på frågor som: Vad är adhd? Vad är Asperger? Vilka tecken finns det? Hur bemöter man föräldrarna? Vad kan du som lärare göra?

Jessica delar med sig av egna erfarenheter men berättar även om vad hon har lärt sig kring bemötande mellan skola, barn och föräldrar genom åren. Hennes målsättning med föreläsningen är att deltagarna skall känna att de kan skapa en förbättring och förändring med enkla medel.

Modul 1 – ”Adhd och andra bokstavskombinationer”

Generellt perspektiv – de ”vanligaste” neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF) presenteras med dess skillnader. Störst fokus på adhd och Asperger, men även genomgång av tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi och dyskalkyli.

Modul 1 – ”Adhd och Asperger dygnet runt”

Personlig berättelse om hur Jessica och hennes familj lever med diagnoserna tillsammans med en rad olika tips och råd som hon har lärt sig på vägen. Hennes son gick från att vara bråkstake till mönsterelev i skola och detta, samt hur man kan se och lösa svåra situationer och konfrontationer i skolmiljön, berättar hon mer om. Självklart nämner Jessica även olika behandlingsmetoder och kort om mediciner.

Till ovan föreläsning kan ni även lägga på en workshop som ger er verktyg att komma vidare med elever som behöver mer stöttning.

Modul 2 – Workshop

I workshopen delar Jessica in er i grupper och presenterar sedan olika situationer som kan och/eller har uppstått i skolmiljö. Exempel på frågeställningar som ni diskuterar i grupp; hur ni själva hade hanterat situationen, vad skulle ni kunna göra för att förebygga, hur kan ni ta hjälp av varandra osv.

För kostnadsförslag och bokning, hör av dig!

Om Jessica – läs här»

Några röster från åhörare:

”Workshopen öppnade upp mina ögon för att vi kan hjälpa varandra som ett team. Att jag inte ensam behöver bära ansvaret utan att vi hjälper och stöttar varandra.”

”jag hade ingen aning om att jag själv kunde påverka så mycket hur dagen blir för en elev”

”varför får inte alla den här utbildningen?”

”varför har du inte skrivit en bok om alla dessa strategier?”

Pin It on Pinterest

Share This