Hyperkonkret

Det saknades en lärplattform i samhällskunskap för barn med koncentrationssvårigheter.

Jessica Stigsdotter Axberg fick idén om Hyperkonkret när hon under sonens högstadietid fick stötta honom i just Samhällskunskap. Det hon gjorde för sonen tänkte hon skulle kunna gynna andra som är i samma situation.

Under våren 2019 gick hon affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Build som har varit till stor hjälp att komma vidare med idén. Hon sökte och fick valideringspengar för att testa om hennes företagsidé var långsiktigt hållbar. Det verkade den vara och det blev startskottet. Efter några års knåpande på fritiden så lanserades en testversion under hösten 2019, med öppen lansering i augusti 2020.

Läs mer om Hyperkonkret här»

Prenumerera för att inte missa inspiration!

Allt som inte funkar är fel. Allt som funkar är rätt. Och det kan gälla platsen, situationen och dessutom dagen. Välkommen att testa och kanske låta dig bli inspirerad av de strategier jag tipsar om. /MrsHyper

Pin It on Pinterest

Share This