FAQ – NPF kortkurs

Får vi fler frågor fyller vi på vartefter – så fråga gärna. Nedan kan du läsa om utbildningen till  vår kortkurs om NPF, vill du läsa om utbildningen till NPF-pedagog kan du göra det här»

I början av 2021 kommer vi att ha mer info, så fort vi vet mer kommer vi att lägga upp det här och på våra sociala medier.

NPF som kortkurs

Vi, Jessica Stigsdotter Axberg och Malin Roca Ahlgren har tagit fram en utbildning på 3 terminer med namnet NPF-pedagog. Men nu har vi i samarbete med Arena Yrkeshögskola även tagit fram en kort NPF-kurs som är helt kostnadsfri och allt sker online och spelas in.

 

Kurs i NPF och relaterade tillstånd,
inriktning barn samt inriktning vuxna.
1. Vad är det för skillnad på kursen och utbildningen som heter NPF-pedagog ?

Den korta kursen är på 1 termin och den långa på 3 terminer. Kursen erbjuder dessutom en inriktning mot vuxna. Dvs för de som är yrkesverksamma inom boenden, LSS, eller andra arbetsplatser där personal möter vuxna med NPF.

Läs om utbildningen till NPF-pedagog ovan.

2. Hur lång är kursen?

22 veckor.

3. Är kursen bara på distans?

Ja, bara på distans.

4. Kan man arbeta samtidigt som man går kursen?

Ja, eftersom kursen är på halvfart.

5. Är kursen för privatpersoner eller arbetsplatser?

Kursen är både för privatpersoner och arbetsplatser.

6. Vilka får gå utbildningen?

Särskilt prov
Vid urval bland behöriga sökande till utbildningen används särskilt prov som urvalsgrund.
Och alla som uppfyller kraven enligt punkt 8.

7. Vilka förkunskapskrav är det?

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet från gymnasiet eller motsvarande.

Arbetslivserfarenhet
Minst 1 års relevant yrkeserfarenhet inom verksamhet som omfattar barn med NPF eller andra funktionsnedsättningar. Tex förskollärare, lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger, resurspersonal eller motsvarande.

8. Kostar kursen något?

Nej. Den är dessutom CSN-berättigad.

9. Vilken myndighet ligger bakom kursen?

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Läs gärna mer på: www.myh.se

11. När kommer kursen att börja?

HT 2021. Man kommer att kunna söka in våren 2021. Om myh.se godkänner utbildningen.

Arena Yrkeshögskola är tillsammans med systerföretaget Arena Utbildning (tidigare Svensk vård och kompetensutveckling) ledande på yrkesutbildning i Sverige. Vi har tusentals studerande inom vård och omsorg, barn och fritid, lager och logistik samt teknik och tillverkning. Vår verksamhet finns i bland annat Stockholm, Falun, Malmö, Borås, Västerås, Kalmar, Östersund och Luleå. Dessutom har vi en egenutvecklad lärplattform som möjliggör flexibel utbildning i hela landet.

Våra utbildningsföretag ingår i Arenakoncernen som har cirka 2000 anställda på 83 orter. I koncernen återfinns bla Arena Personal, Arbetslivsresurs, Niana och gymkedjan World Class. Fokus ligger på rekrytering, bemanning, ledar- och personalutveckling, omställning, rehabilitering, kompetensutveckling eller proaktiva hälsotjänster.

Hör av dig!

Kan du erbjuda LIA, vill vara med i ledningsgrupp eller är intresserad av att skicka anställda på utbildning? Hör av dig via mail.

Pin It on Pinterest

Share This