FAQ – NPF-pedagog

Får vi fler frågor fyller vi på vartefter – så fråga gärna. Nedan kan du läsa om utbildningen till NPF-pedagog och vill du läsa om vår kortkurs om NPF kan du göra det här»

I början av 2021 kommer vi att ha mer info, så fort vi vet mer kommer vi att lägga upp det här och på våra sociala medier.

NPF-pedagog

Vi, Jessica och Malin, har på uppdrag av utbildningsföretaget SVOK tagit fram en unik yrkeshögskoleutbildning till NPF-pedagog.

Vi ser behovet av NPF-pedagoger, både i förskola, grundskola och fritidshem.

Vi har för avsikt att ansöka om att starta i olika regioner, vilket vi utforskar var störst behov finns.
Utbildningen kommer vara kostnadsfri och berättigad till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

1. Vad är det för skillnad på denna utbildning och stödpedagog-utbildningen?

Utbildningen till stödpedagog riktar sig inte enbart till skolmiljö utan har har ju i huvudsak inriktning mot LSS (stödboende) och HVB-hem. Vår utbildning riktar sig till förskola, grundskola och fritids. Utbildningen till stödpedagog innehåller 30 poäng om funktionsvariationer. Vår utbildning innehåller 80 p. Dessutom har vi 50 poäng LIA (lärande i arbete) i jämförelse med stödpedagog som varierar mellan 20 – 35 poäng.

2. Vad är det för skillnad på specialpedagog och NPF-pedagog?

Utbildning till specialpedagog är inte på yrkeshögskola utan på universitet, vilket kräver andra typer av förkunskaper. En specialpedagog arbetar dessutom mer med ledningen och med skolutveckling.

3. Kan man gå bara vissa delar av utbildningen om man redan har kunskap?

Ja, det är möjligt att tillgodoräkna sig kurser på utbildningen om man har läst en motsvarande kurs eller på annat sätt kan visa upp reell kompetens som motsvarar innehållet i kurser. Det är ledningsgruppen som beslutar om en studerande kan tillgodoräkna sig en kurs.

4. Kan man gå i en annan kommun än där man bor?

Ja, eftersom utbildningen är på distans så är det nationellt intag. Alla har precis samma förutsättningar, oavsett var i landet man bor.

5. Vilka förkunskapskrav är det?

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan kräver att du uppfyller något av nedanstående:

  • har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
  • har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan
  • har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
  • har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan

Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av kurserna Svenska1/Svenska A/Svenska 1 som andra språk/Svenska A som andraspråk eller motsvarande kunskaper och Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper.
Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
Barn- och fritidsprogrammet
• Pedagogiskt arbete, 200p.

Undantag från behörighetsregler:
För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

6. Vilka får gå utbildningen?

Alla som uppfyller kraven enligt punkt 5.

7. Hur lång är utbildningen?

300 YH-poäng motsvarar 1,5 års studier på heltid (40 timmar i veckan). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. I distansupplägget kommer vi att ha obligatoriska föreläsningar via Skype varje vecka på cirka 4-6 timmar. Utbildningen innehåller 2 fysiska träffar per termin på 1-2 dagar vardera. Under träffarna har vi föreläsningar, workshops och praktiska övningar. Det kommer att bli en bunden ort samt två distansorter för förskola och samma gäller för grundskola.

8. Kommer det finnas en sådan här utbildning även för LSS?

Det finns en YH-utbildning: ”stödpedagog”.

9. Vilken myndighet ligger bakom detta?

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Läs gärna mer på: www.myh.se

10. När kommer utbildningarna att starta?

HT 2021. Man kommer att kunna söka in våren 2021. Om myh.se godkänner utbildningen.

SVOK – Svensk vård och kompetensutveckling.
Idag är SVOK ett av Sveriges ledande utbildningsföretag som specialiserar sig på yrkesutbildningar inom vård och omsorg samt barn och fritid. Företaget bedriver även en yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska. SVOK har verksamhet i bland annat Stockholm, Falun, Malmö, Västerås, Halmstad, Umeå, Helsingborg och Borås. Via lärplattformen Exlearn erbjuder SVOK också distansutbildning i hela Sverige.

SVOK ingår i Arenakoncernen som har cirka 2000 anställda på 83 orter i Sverige. I Arenakoncernen ingår Arena Personal, Arbetslivsresurs, Niana och gymkedjan World Class. Fokus ligger på bemanning, rekrytering, omställning, organisationsutveckling/utbildning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Olika regioner. Vi har för avsikt att ansöka om att får starta en yrkeshögskoleutbildning i olika regioner (vilka vi ännu utforskar var störst behov finns). Om du anser att er kommun/arbetsplats har behov av vår utbildning, så hör av dig till oss.

Erbjuda LIA? För att vi ska få starta utbildningen krävs ett samarbete med arbetslivet framförallt genom att ta emot studerande på praktik. Är du intresserad?

Du kanske vill vara med i ledningsgruppen? Utbildningens ledningsgrupp granskar utbildningsplanen och sammanträder cirka 4 gånger per år och diskuterar frågor kring den pågående utbildningen (går att sköta via Skype/Teams). Det är ledningsgruppen som också bestämmer vilka studerande som i slutändan blir antagna till utbildningen. Ledningsgruppens arbete leds av en från oss anställd utbildningsledare.

Hör av dig!

Kan du erbjuda LIA, vill vara med i ledningsgrupp eller är intresserad av att skicka anställda på utbildning? Hör av dig via mail.

Pin It on Pinterest

Share This