Rektorn städade undan eleverna som var i behov av särskilt stöd

Kalla faktas avsnitt om ”Barnen på fjärde våningen” beskriver hur en grundskola städade undan elever som är i behov av extra stöd genom att placera dem i en SU, som i verkligheten var ett rum utan fönster, utan arbetsuppgifter, utan dugliga ÅP:n och utan lärare. Rektorn för skolan, Mickael Westerdahl, hävdade att elever placerades där för att sättas i SU för att få mer stöd, men enligt elevassistenten Lena Håkansson, (som är utbildad till fritidspedagog, och har därför inte ämneskunskaper att lära ut på mellanstadiet), påstår att många av eleverna var impulsstyrda och utåtagerande. Till tidningen Skolvärlden säger hon: ”Varje gång det är någon skjutning eller någonting sånt här i Malmö så tänker man: Är det någon av våra? Vad gör de? Är de med i detta nu?” Lena och hennes kollega Tina Forss, som båda två arbetade som elevassistenter för dessa barn, konstaterar i programmet att av de 20 elever de haft, har 17 blivit dömda för olika brott. Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet, har forskat på SU och berättar i inslaget att den här skolan inte sticker ut, trots att den har bristfällig dokumentation, som till exempel utebliven utvärdering av åtgärdsplan. Efter programmet sändes har det … Fortsätt läsa Rektorn städade undan eleverna som var i behov av särskilt stöd