Skolan skapar utanförskap

Vi får inte få barnen att känna att det är de som misslyckas.  Det är skolan och samhället som misslyckats och därför har de hamnat i utanförskap.