Argument på vad du som vårdnadshavare kan säga till skolan om varför läxor bör avskaffas

Läxor är orättvist och därför blir skolan inte likvärdig, och en svensk skola ska vara likvärdig och erbjuda undervisning så att alla elever inkluderas. Orsakerna till att alla inte klarar av att göra läxorna är att barn har olika förutsättningar.