Läxor är orättvist och därför blir skolan inte likvärdig, och en svensk skola ska vara likvärdig och erbjuda undervisning så att alla elever inkluderas. Orsakerna till att alla inte klarar av att göra läxorna är att barn har olika förutsättningar.

  1. Språk. Det finns barn vars svenska inte är så bra. Många gånger finns då inte någon i hemmet som kan tillräckligt bra svenska heller för att hjälpa till.
  2. Hemmet. En del lärare ger då argumentet att en bra läxa är en läxa som barnet kan göra på egen hand, men då landar vi åter igen i att det ändå kan finnas många orsaker till att de inte klara av dem, som till exempel på grund av olika hemsituationer. Vissa får ingen möjlighet till studiero, för att man kanske bor trångt eller så finns problem i hemmet som tar upp all tid, av olika anledningar.
  3. Särskilda behov. Det finns de med t ex neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och relaterade tillstånd som behöver stöd i olika former, men som kanske inte kan få det hemma. Skolor kan då ha argumentet att de erbjuder läxläsning i skolan efter skoltid, men om man har NPF är man oftast redan väldigt trött efter att ha tagit sig igenom alla lektioner i ordinarie schema. Vad man behöver då är att återhämta sig, antingen i form av vila eller fysisk aktivitet, beroende på personlighet och funktionsvariation. Min yngsta unge tyckte dessutom att det var jobbigt att behöva stanna kvar när alla kompisar gick hem eller gjorde något ihop utan honom. Han kände sig allt annat än inkluderad.
  4. Hälsan. Statistiska centralbyrån, SCB, har utrett barns stress (2013) och fann att 89 000 10 till 12-åringar är stressade över läxor och prov. Barn väljer många gånger bort fritidsaktiviteter för att hinna med skolarbetet, vilket i sin tur påverkar deras fysiska och mentala hälsa samt deras sociala livssituation negativt.
  5. Lagen. I skollagen står det ingenting om att man ska ha läxor, inte heller i läroplanen. Enligt Skolverket är det inte obligatoriskt att eleverna gör läxan. Enligt skollagen ska skolan ta hänsyn till förutsättningar och behov, men att individanpassa läxor är alldeles för tidskrävande.

/Malin Roca Ahlgren,
skribent, författare och lärare
som arbetat läxfritt i flera år där elever klarat de Nationella Proven med mycket bra resultat ändå.
På följande länk kan man läsa mer om mina pedagogiska metoder:
https://www.mrshyper.se/pedagogiska-metoder-och-forhallningssatt/

Länken nedan handlar om min dotter som blev intervjuad om att inte ha läxor i skolan, vilket hon aldrig haft.
https://hejaolika.se/artikel/maya-mar-battre-utan-laxor/

Här är en länk till DN när de gjorde en serie om läxor och jag blev intervjuad om mitt arbetssätt:
https://www.dn.se/insidan/larare-som-ger-laxor-baklaxa/ https://www.dn.se/insidan/laxor-himmel-eller-helvete/

Här finns fler intressanta länkar i DN:s serie som tar upp argument om läxors existens:
https://www.dn.se/insidan/mina-barn-ska-inte-ha-laxor/
https://www.dn.se/asikt/avskaffa-laxorna-och-minska-psykiska-ohalsan/
https://www.dn.se/insidan/stor-brist-pa-kunskap-om-laxor/

Fler bra länkar till artiklar om ämnet från SvD, Forskning och framsteg och Skolvärlden:
https://skolvarlden.se/artiklar/laxfritt-pa-schemat
https://www.svd.se/nyttan-med-laxor-ar-langt-ifran-sjalvklar
https://skolvarlden.se/artiklar/laxfria-skolan-laromalen-ska-nas-pa-skolan
https://fof.se/tidning/2010/2/artikel/laxor-for-livet-eller-i-onodan

Så här säger Skolverket:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/laxor
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/hemlaxors-nytta-inte-sjalvklar

Pin It on Pinterest

Share This