förslag på innehåll, föreläsning om:

Stress och psykisk hälsa


• vad psykisk ohälsa är, fakta och samhället idag
• hur man fångar upp signaler på psykisk ohälsa
• hur man kan stötta anhöriga
• hur man vågar prata om suicid
• hur man kan stötta medarbetare och förbättra arbetsmiljön
• rehabilitering och arbetsplatsanpassning
• förebygg en krasch
• återhämta en utmattning
• friskvårdsfaktorer för att undvika psykisk ohälsa

Några citat från föreläsning om stress, återhämtning och psykisk ohälsa

”Bra och tydlig föreläsning som gav hopp om hur man tacklar utmattning som anhörig. Fin energi.”

”Jättebra, starkt gjort, många tankeställare.”

”Jag fick många nya intryck, bra att höra hur det fungerar på andra arbetsplatser, önskar att fler skulle få höra hur det påverkar anhöriga, och höra ngn berätta om hur det var/är att återhämta sig/att komma tillbaka.”

”Så givande dag, många tankar/känslor som skall/kommer finnas med mig framöver…”

”Jättebra. Otroligt intressant/lärorikt att höra era berättelser.”

föreläsare, författare, formgivare

Jessica Stigsdotter Axberg

Grundare och VD för MrsHyper.
Mixa ihop tjugo års erfarenhet som ArtDirector och grafisk formgivare, en hyperaktiv mamma med ett engagemang, nyfikenhet och en otrolig vilja att hjälpa. Där har du mig, MrsHyper.
I min familj finns både ADHD och Aspergers Syndrom. Kampen för mina barns rätt att få rätt stöd i skolan, hemmet och på fritiden, gav mig energi och vilja att hjälpa andra barn och deras familjer med liknande problem.

Sedan ett par år föreläser jag också, ensam eller tillsammans med Malin Roca Ahlgren, om stress och återhämtning.

Hör av dig om du är intresserad

Pin It on Pinterest

Share This