OM Mrs Hyper

MrsHyper är ett företag som hjälper och stöttar människor med NPF-problematik. NPF är en förkortning för NeuroPsykiatrisk Funktionsnedsättning, tex ADHD och Aspergers Syndrom. Jag brinner extra för de som har fått en NPF- diagnos, för livet ska inte bara överlevas man ska leva också. MrsHyper startade som idé 2012 och som företag 2015. Jessica driver företaget på heltid sedan mars 2016.

Jessica Stigsdotter Axberg, VD och grundare för MrsHyper.

Om mig, Jessica Stigsdotter Axberg, grundare och VD för MrsHyper.
Jag vill ADHD-frälsa världen. Jag är övertygad om att ökad förståelse för sin egen diagnos och från utomstående är avgörande för ett gott liv. Att vi alla vinner på det.

Mixa ihop tjugo års erfarenhet som ArtDirector och grafisk formgivare, en hyperaktiv mamma med ett engagemang, nyfikenhet och en otrolig vilja att hjälpa. Där har du mig, MrsHyper.
I min familj finns både ADHD och Aspergers Syndrom. Kampen för mina barns rätt att få rätt stöd i skolan, hemmet och på fritiden, gav mig energi och vilja att hjälpa andra barn och deras familjer med liknande problem.

Läs ”röda tråden” här »

Författare och illustratör till ”Jippie, jag har ADHD” och ”Jag vill inte vänta” i Jippieserien. Den tredje boken i Jippieserien ”Jag har Tourette! Rätt. Rätt. Och lite ADHD.” Och nu även boken ”Hypersjälar – inom ADHD och Autism” ut och den har jag skrivit tillsammans med två andra författare Malin Roca Ahlgren, författare till bla ”Coolt med ADHD” och ”Jag har ADHD” och Anja Wikström, författare till ”Ingen familj är en ö”.

Föreläsare med föreläsningar såsom ”ADHD (& Asperger) dygnet runt”. skräddarsydda föreläsningar för skola och enskilda beställare.

Terapeut under utbildning – jag studerar psykosyntes på PsykosyntesAkademin i Stockholm. Psykosyntesen ser potentialen och det friska i människor och jobbar utifrån det. Det synsättet passar utmärkt, tycker jag, ihop med det vi alla behöver tänka på när det gäller funktionsuppsättningar, både för stora och små.

Attention Håbo – en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga/närstående. Jessica jobbar också ideellt med frågor som handlar om funktionsuppsättningar, som tex ADHD. Hon är ordförande i lokalföreningen Attention Håbo med ca 250 medlemmar. Riksförbundet Attention har drygt 15 000 medlemmar fördelade på 61 lokalföreningar.


Attitydambassadör sedan mars 2010 – Hjärnkoll Uppsala län
Attityduppdraget är ett regeringsuppdrag till Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning och NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, för att förändra attityderna i Sverige om människor med psykisk ohälsa / funktionsnedsättning till det bättre. Uppsala län blev ett pilotlän för satsningen 2009-2014.

Olika aktiviteter förändrar attityderna till det bättre till människor med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning: seminarier med Attitydambassadörer – personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa / funktionsnedsättning, konstutställningar, konserter, samt utbildningssatsningar för personal, polis, och arbetsgivare.

Sedan 2015 är Hjärnkoll ett Riksförbund som jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Bakom Riksförbundet Hjärnkoll står patient- brukar- och anhörigorganisationerna i nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Alla organisationerna finns representerade i Riksförbundet Hjärnkolls styrelse.

Föreningen Hjärnkoll Uppsala län bildades i november 2014 och är en av landets första föreningar inom Hjärnkoll.
Föreningen finns på Alsikegatan 6 i Uppsala där två personer är anställda.

Runtom i landet finns flera regionala Hjärnkollföreningar som på olika sätt arbetar för att förbättra attityderna till psykisk ohälsa.

Mellan 2009 – 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH.

Pin It on Pinterest

Share This