Föreläsning/utbildning för profession

Bemötande
– livsviktigt för alla relationer

För profession kring barn och vuxna med NPF-diagnoser:  Längd ca 2 timmar

I den här föreläsningen ligger fokus på bemötande. Jessica delar med sig av egna erfarenheter och berättar om vad hon har lärt sig kring bemötande mellan BUP, fritid, skola, barn och föräldrar genom åren. Jessica hävdar att ”det finns massor av strategier” och de delar hon generöst med sig av.

Inspirerande föreläsning som med värme och humor ger åhörarna tips och idéer på hur man kan prata om adhd med barn,  vilka strategier man kan prova på och hjälp med förhållningssätt till omgivningen. I den här föreläsningen berättar Jessica Stigsdotter Axberg också mer ingående om de ”vanligaste” neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF) och dess skillnader. Störst fokus på adhd och Asperger, men även genomgång av tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi och dyskalkyli.

Hennes målsättning med föreläsningen är att åhörarna ska känna att de kan skapa en förbättring och förändring med enkla medel. Ju mer man kan om diagnoser desto lättare blir det att förflytta sig i tanken och stötta dem man möter.

Några röster från åhörare:
”Jessica guidade oss genom de vanligaste NPF-diagnoserna på ett enkelt, pedagogiskt och humoristiskt vis. Jessica blandade fakta med personlig erfarenhet och praktiska exempel, vilket gjorde föreläsningen levande. Föreläsningen har gett oss en ökad förståelse för hur det kan vara att leva med de här diagnoserna och hur vi som personal kan underlätta för de personer som vi möter i vårt arbete på socialtjänsten, Tack!”
/Mari Johansson, Verksamhetsutvecklare Sektor socialtjänst, Skövde kommun

”Vilken jättefin föreläsning – den grep tag i mitt hjärta”

”Tack snälla, nu tänker jag på många av de personer jag möter och förstår hur jag kan stötta dem bättre”

”Visste såklart att det var skillnad på flickor och pojkar, men att det var skillnad på flickor och flickor hade jag inte tänkt på”

”Alla kan vi bli bättre på bemötande – jag tar med mig empatin, engagemanget och lyssnandet”

”Det var lite som att lyssna på stå-upp. Men ibland med en klump i magen”

”Wow, jag har aldrig tänkt på hur olika det kan vara i en familj. Bara för att man har adhd är man inte lik en annan med adhd”

”Jag har idag lärt mig att inte anta något om en familj. Utan kommer bli mycket bättre på att lyssna efter de verklige behoven.”

 

Exempel innehåll

• NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) – vad är det?
• Hur vanligt är det? Orsaker – arv eller miljö?
• Svårigheter och konsekvenser för barn & vuxna
• Vanliga tilläggsproblem
• Bemötande, pedagogik och förhållningssätt
• Könsskillnader
• Behandling och samhällets stöd
• Hjälpmedel

Pin It on Pinterest

Share This