Intervjuserie

Vi vill dela med oss av några spännande samtal vi haft med olika personer som vi finner intressanta, inspirerande och beundransvärda. Håll till godo och ta del av deras egna budord.

40 Anki Sandberg

Anki Sandberg

Ordförande Riksförbundet Attention, NSPH och tidigare Hjärnkoll. 

Mer öppenhet för att olika är bra!
För en sådan framtid arbetar Anki. Med Bang som förebild har hon själv blivit en för andra.
– Att det blev så att jag ägnar mitt yrkesliv åt NPF beror på att jag är anhörig och har erfarenhet av NPF i min egen familj, berättar Anki för oss.

#intervjuserie nr40

 Läs mer»

 

41 Sara Melin

Sara Melin

Föreläsare

”Barn vill om de kan”

Vi måste lyssna mer på barnen och förstå att de vill men kanske inte alltid kan. Så säger Sara Melin, föreläsaren som kallar sig själv ”Lilla Speedos mamma” Lilla Speedo heter egentligen Ture och ni kanske har sett honom från SVT:s serie om adhd: ”ADHD extra allt”?

#intervjuserie nr41

Läs mer»

42 Henrik Pelling

Henrik Pelling

Överläkare och barnpsykiatriker,
startade sjalvhjalppavagen.se

Varför klarar barnpsykiatrin inte allt bättre att hjälpa de mest behövande? Om FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen hade tagits på allvar, hade personer med NPF fått det stöd och bemötande de har rätt till. Vi har diskuterat barnpsykiatri med Henrik Pelling.

#intervjuserie nr42

Läs mer»

37 Lina Melander

Lina Melander

Föreläsare och extra allt

Hennes ”kaos-teknik” används både i skolor, vården och i familjer

Hon har hittat en slags teknik i det så kallade kaoset som ofta så många med NPF kan uppleva och används av både läkare, psykologer, skolpersonal och föräldrar.

#intervjuserie nr37

Läs mer»

 

Marit Sahlström

Marit Sahlström

Författare, föreläsare och pedagog

Stödinsatserna för att unga inte ska hamna i utanförskap:

Att skolfrånvaro oftast beror inte på bristande föräldraförmåga, ”gaming” eller låg motivation är en förenklad förklaring. Det säger Marit Sahlström, som är författare, föreläsare och pedagog och arbetar med frågor som rör unga i utanförskap.

#intervjuserie nr38

Läs mer»

 

Jennifer McShane

Jennifer McShane

Generalsekreterare ”Min stora dag”

Fler Stora Dagar med glädje till barnen

Hon är livsnjutaren där glädje fyller en viktig roll och därför vill hon sprida den till barn med sjukdomar och diagnoser genom att ge dem så kallade ”Stora Dagar”

#intervjuserie nr39

Läs mer»

 

Rickard Bracken

Richard Bracken

Generalsekreterare Suicide Zero

Fyra personer om dagen är fyra för mycket

Enligt statistiken är det cirka fyra personer om dagen som tar sitt liv. Det är fyra för mycket. Vi har varit i kontakt med Rickard Bracken som arbetar för att minska på den psykiska ohälsan i Sverige.

#intervjuserie nr34

Läs mer»

 

Ann-Sophie Forsell

Ann-Sophie Forsell

Kungamamman

Hon vill ge politikerna ett nytt ledord: ”Framtidsinvestera”

När sonen inte mäktade med livet längre tog Ann-Sophie upp en kamp mot samhället som hon än idag fortsätter med. Nu är hennes kamp för framtidens barn.

#intervjuserie nr35

Läs mer»

 

Claes Jenninger

Claes Jenninger

Författare, kunskapsspridare

Claes Jenninger var lärare i 30 år, när han miste sin egen son bara 13 år gammal. I hela sex år hade han blivit utsatt för grov utfrysning och mobbning i skolan, tills han inte orkade längre.
– Livet startade om när Måns tog sitt liv. Sin sorg kan man inte dela med någon, men mitt mål i dag är att skolan; lärare, politiker, rektorer och föräldrar, ska förstå sitt ansvar.

#intervjuserie nr36

Läs mer»

 

Krillan Ahlsén

Krillan Ahlsén

Journalist och kanslichef, svenska OCD-förbundet

Vi måste hitta balansen mellan att hjälpa och ”ta över” någons liv

Sverige är fullt av människor med ständig jour för sina anhöriga med psykisk ohälsa och samtidigt ska dessa anhöriga ha en arbetsplats med både tidspress, vinstkrav och onödig administration.

#intervjuserie nr31

Läs mer»

 

Anneli Karlsson

Anneli Karlsson

Lärare, rektor, specialpedagog

Se olikheterna som fantastiska

Annelie Karlsson vill förändra synen på olikheter genom att sprida mer kunskap. Och det gör hon med sin verksamhet Funkkonsulten. Hon började sitt engagemang som nyutbildad lärare, att arbeta med LärVux; särskild utbildning för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

#intervjuserie nr32

Läs mer»

 

 Jessica Hjert Flod

Jessica Hjert Flood

Samtalsterapeut, författare, föreläsare

Det är sällan av illvilja utan mer ofta av oförmåga som folk begår brott, och bakom den där oförmåga ligger inte sällan psykisk ohälsa. Man hittar helt enkelt inget annat sätt. Hon vill ge människor i kriminalvården hopp om att det går att hitta andra lösningar än missbruk och kriminalitet när man har adhd och ångestproblematik.

#intervjuserie nr33

Läs mer»

 

28 Mona L

Mona Liljedahl

Lärare, specialpedagog, föreläsare, handledare, konsult samt författare

Hon ville hellre dö än att bli lärare

Hon är läraren som engagerar sig i elever som haft det tufft, som ”misslyckats” och idag påverkar hon samhället med sin särskilda kunskap om begåvning.

#intervjuserie nr28

Läs mer»

29 Jessica Andersson

Jessica Andersson

Leg sjuksköterska, ordförande SHEDO

Självdestruktivitet ska inte behöva vara orsaken till att överleva starka känslor

Som tolvåring drabbades Jessica Andersson av självskadebeteende, idag ansvarar hon bland annat för Sveriges första stödchatt med specifik inriktning på självskadebeteende.

#intervjuserie nr29

Läs mer»

 

30 Elina J

Elina Johansson

Socionom, verksamhetsledare Attention Sthlm

Attention-ledarens 3 önskningar

Verksamhetsledaren Elina har tre önskningar för framtiden och alla handlar om att ge personer med NPF ett bättre liv.

#intervjuserie nr30

Läs mer»

25 Caroline L

Carolina Lindberg

Socionom och författare

Carolina Lindbergs engagemang för unga som inte kan bo hemma började i hennes egen familj när hon växte upp. Idag utbildar och handleder hon familjehem med NPF-kompetens.

#intervjuserie nr25

Läs mer här»

26 Torbjörn V

Torbjörn Vestberg

Leg. psykolog, författare och forskare

Han höll sin dröm hemlig. På grund av sin dyslexi. Hans livs stora dröm höll han hemlig på grund av sin dyslexi. I dag har nått den och är leg. psykolog, författare och forskare.

#intervjuserie nr26

Läs mer här»

27 Paula Tilli

Paula Tilli

Författare, bloggare & föreläsare

”Jag blir så trött på dig!”, ”Dina svårigheter försvinner med träning”, ”Alla har sådana svårigheter som du”, ”Jag tappar tålamodet med dig ibland” och ”Jag blir så trött på dig!”.

Detta är exempel på meningar som Paula fått höra många gånger. Och som hon är så trött på.

#intervjuserie nr27

Läs mer»

 

22 Måns Lööf

Måns Lööf

Sjuksköterska och idrottsledare

Idrotten är ett vaccin mot utanförskap. Han kan jonglera och sluka eld. Han gillar Bamses och Pippis sätt att se på saker. Och han ser barnet på sin idrottsarena för vem det är, utan att döma.

#intervjuserie nr22

Läs mer här»

23 Tina Wiman

Tina Wiman

Journalist och föreläsare

Snällhet löser många problem. Hon är journalisten som lever med afantasi, symfoni-orkestrar i tankarna, som är säker på att snällhet löser världens problem.

#intervjuserie nr23

Läs mer här»

24 Cajsa Malin

Cajsa Jahn & Malin Reuterswärd

Lärare

Glöm inte att ha kul på vägen, även om livet är kämpigt! De är lärarna som tror på att nyckeln till förändring, mindre konflikter och mer utveckling, finns i att få alla vuxna i barnens liv att förstå vad som är svårt.

#intervjuserie nr24

Läs mer här»

 

19 AnnKatrin

AnnKatrin Noreliusson

Coach och föreläsare

”Nu kan jag förändra världen”.
Hon gör så att fler människors liv blir enklare. AnnKatrin säger att hon skulle vilja knäppa bort allt lidande som OCD ger, men vi anser att hon på sätt och vis ändå lyckats göra det. Åtminstone en del.

#intervjuserie nr19

Läs mer här»

20 David Edfelt

David Edfelt

Psykolog och författare

Göra något stort för både individ och mänsklighet. David Edfelt är expert på problemskapande beteende i förskolan. Privat drömmer han om ett större lugn och att skriva en barnbok.

#intervjuserie nr20

Läs mer här»

21 Jill Nyqvist

Jill Nyqvist

Föreläsare, poddare, författare

I det fria skapandet hjälper hon andra föräldrar. Längtan efter frihet och kreativitet lade grunden till ny plattform som i dag hjälper många föräldrar till barn med adhd.

#intervjuserie nr21

Läs mer här»

 

16 Agneta Björck

Agneta Björck

Föreläsare, utbildare, handledare

Hon lyssnade på sina egna behov och ställdes inför ett val att välja riktning. Med sina värderingar i fokus har hon inte bara gjort en helomvändning utan även påverkat hela samhället.

#intervjuserie nr16

Läs mer här»

17 Eric Donell

Eric Donell

Föreläsare, skådespelare, vice ordf. Attention Riks

Eric vill få bort föreställningen om att Tourette alltid handlar om att säga fula ord.

#intervjuserie nr17

Läs mer här»

18 Anna Sjölund

Anna Sjölund

Beteendevetare inom NPF, KBT-terapeut, föreläsare och författare

 ”Jag vill skapa Empowerment för barn”
Praktiken på särskolan ledde Anna till att ägna sitt liv åt pedagogik för personer med autism.

#intervjuserie nr18

Läs mer här »

13 Ulrika Aspeflo

Ulrika Aspeflo

Logoped, författare, föreläsare

Hon eftersöker mer flexibilitet i skolors organisation. Stödinsatser och undervisningen i skolorna behöver bli mer flexibla, enligt experten Ulrika Aspeflo.

#intervjuserie nr13

Läs mer här»

14 Sven Bölte

Sven Bölte

Professor på KI

Sven Bölte, vill med sin forskning, undervisning och sitt samhällsengagemang inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på KI, påverka och förhoppningsvis förbättra livskvalitén för alla med NPF och deras nära och kära.

#intervjuserie nr14

Läs mer här»

15 Lotta Borg Skoglund

Lotta Borg Skoglund

Grundare SMART psykiatri

Stöd från kvinnor ihop med frustration blev grunden till en smartare psykiatri. Nuvarande psykiatri måste bli smartare så att människor kan utvecklas utifrån sin fulla potential.

#intervjuserie nr15

Läs mer här»

10 Cissi & Jimmy

Jimmy Svensson och Cicci Agestrand

Podden Anpassa Skolan

Skolan ska vara likvärdig men även öppen för variation. Det anser lärarkollegorna Cicci Agestrand och Jimmy Svensson, som tillsammans driver podden Anpassa skolan.

#intervjuserie nr10

Läs mer här»

11 Anna-Karin

Anna-Karin Arnald

Logoped på Funka Mera

Stökiga elever saknar ofta rätt stöd. Det handlar inte om att skärpa sig, eller jobba hårdare, eller ointelligens. Det handlar om brist på rätt stöd.

#intervjuserie nr11

Läs mer här»

12 Pia Rehn Bergander

Pia Rehn Bergander

Specialpedagog och föreläsare

Hon letar efter lösningar för 2E-eleverna. Pia är i dag är en av Sveriges främsta ambassadörer för elever som har ovanliga styrkor och ovanliga svårigheter – samtidigt.

#intervjuserie nr12

Läs mer här»

7 My Wåhlander

My Wåhlander

Ungdomsbehandlare, Håbo

Skolfrågor och missbruk hänger ihop. Skolmisslyckanden är förknippade med utanförskap och missbruk. Svaret på lösningen är en likvärdig skola med daglig bekräftelse till varenda unge samt rätt förutsättningar.

#intervjuserie nr7

Läs mer här»

8 Elinor Kennerö Tonner

Elinor Kennerö Tonner

Rektor

Skapa skolor som från början utgår från elever som behöver stöd. Inte tvärtom! Hon vill vända upp och ner på hela skolsystemet och skapa nya skolor som utgår från eleverna som behöver stöd först.

#intervjuserie nr8

Läs mer här»

9 Malin Valsö

Malin Valsö

Elevhälsokonsult

Barn kan inte få rätt förutsättningar om de vuxna inte själva får förutsättningar att ge dem det. Därför måste vi ge de vuxna rätt förutsättningar. Som en kedja.

#intervjuserie nr9

Läs mer här»

4 Lotta Halvardsson Ekdahl

Lotta Halvardsson Ekdahl

Skolkurator, Suicide Zero samt på Mind

Att inte få vara med i en grupp innebar på stenåldern att vi var utsatta för livsfara. Och vår hjärna har inget förändrats till i dag.

#intervjuserie nr4

Läs mer här»

5 Sara Ask

Sara Ask

Diestist

Efter att hennes bror fick anorexi, utbildade sig Sara Ask till dietist och inriktade sitt arbete mot barn. I dag har hon många tips att ge till skolans elevhälsa, bland annat att många barn med NPF är selektiva ätare.

#intervjuserie nr5

Läs mer här»

6 Alexander Skytte

Alexander Skytte

Lärare

Inte en enda unge till ska falla mellan stolarna! De riktiga hjältarna är barnen som dag efter dag kämpar med skolan och söker stöd, som vågar blotta sina tankar och känslor.

#intervjuserie nr6

Läs mer här»

1 Katrin

Katrin Pettersson

Ordförande Sane

Katrin fick kraft i vindens motgång då hennes son hamnade i ett svart hål. Det blev starten på ett ideellt engagemang och en kamp för rätten till vård.

#intervjuserie nr1

Läs mer här»

2 Anna Carlsson

Anna Carlsson

Förälder till Agnes som blev utbränd vid 6 års ålder

När Anna blev mamma vändes hennes liv upp och ner och hon blev tvungen att hitta nya strategier och nya rutiner.

#intervjuserie nr2

Läs mer här»

3 Julia

Julia Andersson

Logoped

Logopeder borde bli obligatoriska i skolan! Julia kämpar för logopeders roll och önskar att de skulle finnas som obligatorisk profession i elevhälsan i alla skolor.

#intervjuserie nr3

Läs mer här»

Intervjuserie

DLD-anpassningar är som diabeteskost
DLD eller dyslexi? DLD eller ADHD?
Flickorna och språkstörningarna
DLD-anpassningar är som diabeteskost
Läs & Lek! = bästa motivationen
”Språkstörning finns inte!”
Koncentrationsproblem, glömsk & trött - eller språksvårigheter?
Bästa tipsen från en pedagog och förälder
Skolan drog in all hjälp.
Varför klarar barnpsykiatrin inte allt bättre att hjälpa de mest behövande?
”Barn vill om de kan”
Mer öppenhet för att olika är bra!
Fler Stora Dagar med glädje till barnen
Stödinsatserna för att unga inte ska hamna i utanförskap
Hennes ”kaos-teknik” används både i skolor, vården och i familjer
Han arbetar för en suicidpreventiv skola
Hon vill ge politikerna ett nytt ledord: ”Framtidsinvestera”
Fyra personer om dagen är fyra för mycket
De kriminella är sällan elaka
Se olikheterna som fantastiska
Vi måste hitta balansen mellan att hjälpa och ”ta över” någons liv
Attention-ledarens 3 önskningar
Självdestruktivitet ska inte behöva vara orsaken till att överleva starka känslor
Hon ville hellre dö än att bli lärare
”Jag blir så trött på dig!”
Han höll sin dröm hemlig. På grund av sin dyslexi.
Utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, utan att vara för hård mot sig själv
Glöm inte att ha kul på vägen, även om livet är kämpigt!
Snällhet löser många problem
Idrotten är ett vaccin mot utanförskap
I det fria skapandet hjälper hon andra föräldrar
Göra något stort för både individ och mänsklighet
Nu kan jag förändra världen
Jag vill skapa Empowerment för barn
Tourette handlar inte bara om att säga fula ord
Agneta satte upp 4 mål i sitt liv. Idag har hon nått dem.
Stöd från kvinnor ihop med frustration blev grunden till en smartare psykiatri
Professorn som vill förbättra livet för personer med NPF
Hon eftersöker mer flexibilitet i skolors organisation
Hon letar efter lösningar för 2E-eleverna
Stökiga elever saknar ofta rätt stöd
Fråga hur eleven mår, inte hur det går
Förutsättningar i kedja
Skapa skolor som från början utgår från elever som behöver stöd. Inte tvärtom!
Daglig bekräftelse och rätt förutsättningar kan få bort de unga från missbruket

Pin It on Pinterest

Share This