Skollagen

Vi samlar på tips, råd, länkar och blogginlägg om lagar, myndigheter och skollagen.

MrsHyper’s Skolguide

Vill du veta vad föräldrar och lärare oroar sig för inför skolstart kan du scrolla längst ned på sidan.

Klicka på frågorna så öppnas de upp

Vad står i skollagen?

• vilka rättigheter och skyldigheter elever har

• vilka kraven är som ställs på skolan

Vilka rättigheter och skyldigheter har elever?

Rättigheter

 • att alla elever ska få den undervisning och hjälp och de anpassningar de behöver för att klara skolan på ett bra sätt.
 • att alla som jobbar på skolan måste behandla dig på ett bra sätt och se till att du känner dig trygg.
 • att du ska få hjälp om någon av dina klasskamrater är elaka mot dig.
 • du har rätt att uttrycka dina åsikter.

Skyldigheter

 • att dina föräldrar måste se till att du går i skolan. Du får inte stanna hemma hur som helst om du inte är sjuk eller fått ledigt av din lärare eller rektor.

Länk till skollagen: (2010) »

Vilka krav ställs på skolan?
Krav

 • att skolans lokaler och lärarnas undervisning ska passa alla elever,
 • att alla elever får det särskilda stöd och den hjälp de behöver,
 • elev ska få en undervisning som passar dig,
 • dina skollokaler ska vara bra,
 • du ska känna dig trygg och ha kamrater i skolan.

Länk till skollagen: (2010) »

Vilka skolmyndigheter finns det?

Skolverket, Skolinspektionen och SPSM.

Hur kan SPSM hjälpa elever med funktionsnedsättning?

SPSM är förkortningen på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

De ger stöd och bidrag för att alla elever ska nå målen.

Vad gör Skolverket?

De bestämmer vilka kunskapskrav som ska finnas i alla skolämnen.

Vad är Skolinspektionen?

De ser till att skolorna följer lagarna. Att de gör det de är skyldiga till att göra, till exempel granskar utredningar som kartlägger elevens behov, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter, med slutsatser om tänkbara orsaker till varför eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen.

Vad säger Barnombudsmannen om något inte är bra i skolan?

Om man inte får den hjälp man behöver i klassrummet eller om det skett kollektiv bestraffning? Vad gör man då, steg för steg?

 1. berättar det för läraren.
 2. pratar med rektorn.
 3. kontaktar kommunen.
 4. gör en anmälan till Skolinspektionen som ser till att de som har hand om skolor följer reglerna.
Vad gör Skolinspektionen för elever som blir mobbade eller kränkta?

På Skolinspektionen finns Barn- och elevombudet, som bevakar elevers rättigheter och utreder uppgifter om kränkningar i skolan.

Hur gör man om man vill överklaga skolans beslut?

Man vänder sig till Skolväsendets överklagandenämnd, där kan man överklaga vissa beslut inom skolan som till exempel:

3 kapitlet, paragraf 12 = Anpassad studiegång

3 kapitlet, paragraf 9 = Åtgärdsprogram

3 kapitlet, paragraf 11 = Särskild undervisningsgrupp

Vad säger Barnkonventionen om elever med funktionsnedsättning?

I artikel 23 står det att den som har en funktionsnedsättning har rätt till ett bra liv, att kunna gå i skolan och få den hjälp man behöver.

Vi behöver din hjälp för att hålla nedanstående uppgifter aktuella.

Hör av dig till Malin på malin@mrshyper.se, om du saknar information, känner till fler skolor som ska in i våra listor eller om det är någon skola som ändrat inriktning?
Stort tack till dig som hjälper oss att hjälpa andra 😀

 

FÖRELÄSNING OM NPF – SKOLA

Är du pedagog och vill stärka NPF-kunskapen hos er. Du kan få en skräddarsydd föreläsning till ert lärarteam.
Läs mer om ett exempel på föreläsning här»

Det här oroar sig vårdnadshavare för inför skolstart

och skolan

Är barnet är tillräckligt återhämtat och utvilat för att orka med skolan som snart börjar igen?

----------

Kommer barnet få förståelse och rätt stöd så att hon klarar av skolarbetet utan att bränna ut sig direkt igen?

----------

Kommer alla lärare hon känner vara kvar eller behöver dottern bränna all energi på relationsskapande på bekostnad av studierna?

----------

Kommer hon att orka?

----------

Varför kan inte även vaktmästare, kökspersonal mm också få fortbildning om NPF? De möter ju också eleverna.

 

 

Kommer jag orka med alla mail och samtal man måste göra får att barnet ska få bäst förutsättningar?

----------

Kommer de få det stöd de har behov av?`

----------

Kommer hon att orka med det sociala och utanförskapen ännu en gång?

----------

Kommer han komma iväg till skolan, och om han väl där får något gjort?

----------

Varför kan vi föräldrar inte få en kort uppdatering dagligen om ifall han varit där och hur dagen varit och att lärarna lär sig mer om hans styrkor?

Kommer hon någonsin få rättvisande betyg?

----------

Varför kan vi inte få bli kallade till ett möte med lärarna innan terminstart för att lugna barnet?

----------

Varför kan inte vanliga skolor lära sig och ta efter skolor som är AST-anpassade, som till exempel: gemensamma promenader till lunch första tiden, en matsal med särskilda platser, inte för många klassrumsbyten och äldre elever som kan vara mentorer åt de yngre …?

----------

Varför kan vi inte få info från skolorna innan terminstart, som t ex: schema, personalförändringar, bekräftelse på att nya lärare fått en bra överlämning om eleven

Kommer jag att hinna se vilka behov eleven har, i tid och därmed slösa värdefull tid?

----------

Hur kan jag hitta nya arbetssätt när jag tömt hela min bank på olika metoder och nya verktyg för 9:e klassare som inte har något driv för skolarbete?

----------

Hur går elevernas åtgärder de har rätt till ihop med de faktiska möjligheterna, eftersom det fattas pengar som kan ge fler vuxna och mer vidareutbildning?

----------

Hur ska jag orka med de förtvivlade föräldrar jag möter, de som jag inte kan hjälpa för att vi inte har tid. Jag räcker inte till.

Pin It on Pinterest

Share This