Föreläsning/utbildning för Skola

om adhd, Asperger och de vanligaste NPF-diagnoserna

Passar lika bra för lärare/pedagoger som för fritidspersonal, assistenter eller andra resurser inom skolan.

Tips och idéer till hur man bemöter barn med adhd eller med problematik som påminner om adhd. Jag svarar på frågor som: Vad är adhd? Vad är Asperger? Vilka tecken finns det? Hur bemöter man föräldrarna? Vad kan du som lärare göra?

Alla erfarenheter jag har lärt mig om bemötande mellan skola, barn och föräldrar delar jag med mig.

3 timmar tar föreläsningen inklusive faktadel och workshop och när ni går därifrån skall ni känna att ni kan skapa en förbättring och förändring med enkla medel.

Exempel innehåll

• NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) – vad är det?
• Hur vanligt är det? Orsaker – arv eller miljö?
• Svårigheter och konsekvenser för barn & vuxna
• Vanliga tilläggsproblem
• Bemötande, pedagogik och förhållningssätt
• Könsskillnader
• Behandling och samhällets stöd
• Hjälpmedel
• Skolmiljötips, klassrumstips
• Konflikthantering

Exempel på en förmiddag, ca 3 timmar, 8.30-11.30

Modul 1 – NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar
Generellt perspektiv – de ”vanligaste” NPF-diagnoserna (NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar) presenteras med dess skillnader. Mest fokus på adhd och Asperger, men även genomgång av Tourette, OCD, Dyslexi och Dyskalkyli.

Modul 2 – Workshop
Jag delar upp er i grupper och presenterar olika situationer där ni pratar i grupp hur ni själva hade hanterat situationen, vad skulle ni kunna göra för att förebygga, hur kan ni ta hjälp av varandra och många fler frågeställningar tas upp under denna workshop-del.

Modul 3 – ”Vi har Axberger”
När en i familjen har en NPF-diagnos berörs hela familjen.  Alla tips om hur vi i familjen lekfullt överlevt många utmaningar med NPF-diagnoser. Sonen gick från att vara bråkstake till mönsterelev i skolan. Detta och hur man kan se och lösa svåra situationer och konfrontationer i skolmiljön berättar jag mer om.

Offertförfrågan eller bokning, via mail hello@mrshyper.se.

Pin It on Pinterest

Share This