Föreläsning för Skola om adhd, Asperger och de vanligaste NPF-diagnoserna

Föreläsning/utbildning för Skola
om adhd, Asperger och de vanligaste NPF-diagnoserna

Exempelvis en förmiddag ca 3 timmar, 8.30-11.30

Passar lika bra för lärare/pedagoger som för fritidspersonal, assistenter eller andra resurser inom skolan.

Workshops i skolaTips och idéer till hur man bemöter barn med adhd eller med problematik som påminner om adhd. Jag svarar på frågor som: Vad är adhd? Vad är Asperger? Vilka tecken finns det? Hur bemöter man föräldrarna? Vad kan du som lärare göra?

Jag kommer till er och berättar om mina erfarenheter och vad jag har lärt mig om bemötande mellan skola, barn och föräldrar. 3 timmar tar föreläsningen inklusive  faktadel och workshop och när ni går därifrån skall ni känna att ni kan skapa en förbättring och förändring med enkla medel.

Modul 1 ”Adhd och andra bokstavskombinationer”
Generellt perspektiv – de ”vanligaste” NPF-diagnoserna (NPF – NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar) presenteras med dess skillnader. Mest fokus på adhd och Asperger, men även genomgång av Tourette, OCD, Dyslexi och Dyskalkyli.

bensträckare

Modul 1 ”Adhd och Asperger dygnet runt”
Personlig berättelse om hur vi i familjen lever med diagnoserna och alla tips och råd vad jag har lärt mig på vägen. Sonen gick från att vara bråkstake till mönsterelev i skolan. Detta och hur man kan se och lösa svåra situationer och konfrontationer i skolmiljön berättar jag mer om.

Här kan du lägga på en workshop som ger er verktyg att komma vidare med elever som behöver mer stöttning.

Modul 2 – Workshop
Jag delar upp er i grupper och presenterar olika situationer där ni pratar i grupp hur ni själva hade hanterat situationen, vad skulle ni kunna göra för att förebygga, hur kan ni ta hjälp av varandra och många fler frågeställningar tas upp under denna workshop-del.

Offertförfrågan eller bokning, via mail hello@mrshyper.se.

Pin It on Pinterest

Share This