Föreläsning/utbildning för Skola

om adhd, Asperger och de vanligaste NPF-diagnoserna

Passar lika bra för lärare/pedagoger som för fritidspersonal, assistenter eller andra resurser inom skolan.

Tips och idéer till hur man bemöter barn med npf – adhd, autism, dld/språkstörning, tourette och relaterade diagnoser. Jag svarar på frågor som: Vad behöver man förstå om de kognitiva utmaningar som finns? Vilka tecken finns det? Hur bemöter jag föräldrarna? Hur skapar jag som lärare studiero? Vad kan jag som lärare förbereda för att nå så många som möjligt i min klass? 

Alla erfarenheter jag har lärt mig om bemötande mellan skola, barn och föräldrar delar jag med mig.

2-3 timmar eller en heldag – det bestämmer du.
Jag varvar föreläsning med frågor och mini workshops. Målet är att när föreläsningen är klar skall du känna att du har fått kunskap om hur du kan förändra och förbättra med enkla medel. 

Exempel innehåll

• NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) – vad är det?
• Hur vanligt är det? Orsaker – arv eller miljö?
• Svårigheter och konsekvenser för barn & vuxna
• Vanliga tilläggsproblem
• Bemötande, pedagogik och förhållningssätt
• Könsskillnader
• Behandling och samhällets stöd
• Hjälpmedel
• Skolmiljötips, klassrumstips
• Konflikthantering

Pin It on Pinterest

Share This