föreläsningar

2010, när jag började att föreläsa, var det inte många som visste vad adhd var. Då handlade föreläsningarna mer om VAD det var. Idag är det lösningsfokus som är det viktiga. HUR och VAD ska vi göra för att bemöta och stötta på bästa sätt. 
Jag föreläser om adhd och NPF för skolor, kommuner, anhöriga och arbetsplatser. Allt för att få livet att funka.

/Jessica Stigsdotter Axberg,
aka MrsHyper

föreläsare, författare, formgivare

Jessica Stigsdotter Axberg

Grundare och VD för MrsHyper.
Mixa ihop trettio års erfarenhet som ArtDirector och grafisk formgivare, en hyperaktiv mamma med ett engagemang, nyfikenhet och en otrolig vilja att hjälpa. Där har du mig, MrsHyper. Har föreläst sedan 2010. Tar även moderatoruppdrag – som till exempel för Riksförbundet Attentions NPF-forum. Och, inte att förglömma, jag har över femtio års erfarenhet av egen adhd.

Föreläsning: Flickor har oxå adhd

Du får följa en berättelse från dotterns fem-årskontroll och fram till adhd-diagnos fem år senare.

Jessica väver ihop en berättelse med fokus på tips och idéer hur man kan hantera vardag, frukost, kläder, komma iväg, skola, arbete, omgivning, läxor, mat, städning, sömn och såklart hur man kan upptäcka och känna igen adhd hos flickor.

Föreläsning: Vi har Axberger

Inspirerande föreläsning där Jessica med värme och humor delar med sig av sina egna erfarenheter av adhd och asperger i familjen. Tips och idéer på hur man kan hantera vardagen och alla möten mellan fritid, BUP, skola, barn och föräldrar genom åren. 

Vad är NPF? Störst fokus på adhd och autism, men även DLD, Tourettes och relaterade diagnoser. 

Föreläsning: ADHD & NPF på jobbet

Föreläsning om adhd & npf på jobbet. Under denna föreläsning får du som arbetsgivare tips på hur du kan stötta en medarbetare och kollega. Och du som har NPF får tips som du kan använda direkt i jobbsituationer.

Vad innebär en NPF-diagnos? Styrkor vs utmaningar • Mångfald • Bemötande • Strategier • Hjälpmedel • Konkreta tips hur man stöttar som chef

Föreläsning: NPF-diagnoser – SKOLA

Exempel innehåll

 • NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) – vad är det?
 • Hur vanligt är det? Orsaker – arv eller miljö?
 • Svårigheter och konsekvenser för barn & vuxna
 • Vanliga tilläggsproblem
 • Bemötande, pedagogik och förhållningssätt
 • Könsskillnader
 • Behandling och samhällets stöd
 • Hjälpmedel
 • Skolmiljötips, klassrumstips
 • Konflikthantering
Föreläsning: 2e – TWICE EXCEPTIONAL

Exempel innehåll

 • Man kan ha en särskilt hög begåvning och ha en NPF-diagnos.
 • 2E står för ”twice exceptional” och innebär att man har både en särskilt hög begåvning och en diagnos.
 • En särskilt hög begåvning kan underlätta vissa saker, men diagnosen kan också göra andra saker svåra.
 • En begåvning kan dölja en funktionsnedsättning och vice versa.
 • Vi behöver bli bättre på att identifiera och stödja unga med dessa kombinationer.
Föreläsning: STRESS & PSYKISK OHÄLSA

Exempel innehåll

 • Vad psykisk ohälsa är, fakta och samhället idag
 • Hur man fångar upp signaler på psykisk ohälsa
 • Hur man kan stötta anhöriga
 • Hur man vågar prata om suicid
 • Hur man kan stötta medarbetare och förbättra arbetsmiljön
 • Rehabilitering och arbetsplatsanpassning
 • Förebygg en krasch
 • Återhämta en utmattning
 • Friskvårdsfaktorer för att undvika psykisk ohälsa
Föreläsning: BEMÖTANDE ADHD & AUTISM

Bemötande – Livsviktigt för alla relationer. Inspirerande föreläsning som med värme och humor ger åhörarna tips och idéer på hur man kan prata om adhd med barn, vilka strategier man kan prova på och hjälp med förhållningssätt till omgivningen. I den här föreläsningen berättar Jessica också mer ingående om de ”vanligaste” NPF-diagnoserna och dess skillnader. Störst fokus på adhd och Asperger, men även genomgång av tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi och dyskalkyli.

Föreläsning: ATT BLI 18 OCH HA ADHD
Bok och föreläsning

Vi har samlat det viktigaste man behöver veta inför att man fyller 18 år och har adhd och/eller annan npf-diagnos.

Jessica skräddarsyr också föreläsningar på beställningar.

Till exempel Håbo kommun, Lunnevads Folkhögskola, Vision Stockholm, Unionen, Skaraborgs Samordningsförbund, Uppsala Samordningsförbund och SLU – Uppsala Universitet.

Föreläsning: TRANSGENDER OCH NPF
Exempel innehåll

• Vad är vad, bland alla förkortningar?
• Vad är trans egentligen?
• Vilka olika transdiagnoser finns?
• Några vanliga begrepp
• Vad säger lagen?
• Samband NPF och Trans
• Vart vänder man sig?
• VAD ska/kan man säga och vad bör man undvika
• Att tänka på som vårdnadshavare.
• Att tänka på som pedagog

 

Två fina referenser:

 ”Jag rekommenderar verkligen Jessicas föreläsningar både till de som inte tidigare vet någonting om NPF och behöver en introduktion och för de som kan relativt mycket. Hon är väl förberedd, kunnig och delar med sig av personliga erfarenheter på ett levande och lustfyllt sätt vilket gör att man förstår vad det faktiskt innebär att leva med ADHD eller Asperger/Autism. Åhörarna engageras också genom diskussioner och workshops kring specifika områden vilket leder till ökad förståelse och insikter kring styrkor och svårigheter och vad som kan skapa förändring.

Jessica är rutinerad, entusiasmerande och inspirerande och delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Hon skapar engagemang kring viktiga frågor som kan göra skillnad för många. Ett värdefullt bidrag på området som jag starkt rekommenderar!”
Anna Englund Boh, Lunnevads Folkhögskola

 

”Vi har haft Jessica som föreläsare på våra handledarutbildningar i Håbo Kommun. Som handledare är man ansvarig för att erbjuda bästa förutsättningarna och stötta sin praktikant på arbetsplatsen. Jessicas har skräddarsytt sina föreläsningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) till våra handledarutbildningar. Hon bjuder på egna upplevda exempel som gör det lätt att förstå problematiken som finns med NPF.

Jessicas föreläsningar hjälpte oss att tänka utanför boxen och se enkla lösningar och den stora potentialen som finns hos personer med NPF, att vända svagheter till styrkor.”

Ulrika Adolfsson Näringslivsinspiratör och Ungdomscoach, Håbo kommun / Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Pin It on Pinterest

Share This