Föreläsningar

Skräddarsydda föreläsningar för skola, anhöriga och arbetsplatser

föreläsare, författare, formgivare

Jessica Stigsdotter Axberg

Grundare och VD för MrsHyper.
Mixa ihop tjugofem års erfarenhet som ArtDirector och grafisk formgivare, en hyperaktiv mamma med ett engagemang, nyfikenhet och en otrolig vilja att hjälpa. Där har du mig, MrsHyper. Har föreläst sedan 2010. Tar även moderatoruppdrag – som för Riksförbundet Attentions NPF-forum 2022 som du kan se på URplay.

Du får följa en berättelse från dotterns fem-årskontroll och fram till adhd-diagnos fem år senare. Jessica väver ihop en berättelse med fokus på tips och idéer hur man kan hantera vardag, frukost, kläder, komma iväg, skola, arbete, omgivning, läxor, mat, städning, sömn och såklart hur man kan upptäcka och känna igen adhd hos flickor.

Läs mer här»

Jessica blandar vardagshistorier med genomgång av de ”vanligaste” NPF.-diagnoserna. Störst fokus på adhd och Aspergers syndrom, men även genomgång av DLD, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi och dyskalkyli.

Läs mer här»

Föreläsning om NPF på jobbet. Under denna föreläsning får du som arbetsgivare tips på hur du kan stötta en medarbetare och kollega. Och du som har NPF får tips som du kan använda direkt i jobbsituationer. • Vad är NPF? Vad innebär en NPF-diagnos? Styrkor vs utmaningar • Mångfald • Bemötande • Strategier • Hjälpmedel • Konkreta tips hur man stöttar som chef • Tips hur man stöttar en kollega 

Läs mer här»

Exempel innehåll

 • NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) – vad är det?
 • Hur vanligt är det? Orsaker – arv eller miljö?
 • Svårigheter och konsekvenser för barn & vuxna
 • Vanliga tilläggsproblem
 • Bemötande, pedagogik och förhållningssätt
 • Könsskillnader
 • Behandling och samhällets stöd
 • Hjälpmedel
 • Skolmiljötips, klassrumstips
 • Konflikthantering

Läs mer här»

Exempel innehåll

 • Man kan ha en särskilt hög begåvning och ha en NPF-diagnos.
 • 2E står för ”twice exceptional” och innebär att man har både en särskilt hög begåvning och en diagnos.
 • En särskilt hög begåvning kan underlätta vissa saker, men diagnosen kan också göra andra saker svåra.
 • En begåvning kan dölja en funktionsnedsättning och vice versa.
 • Vi behöver bli bättre på att identifiera och stödja unga med dessa kombinationer.

Läs mer här»

Exempel innehåll

 • Vad psykisk ohälsa är, fakta och samhället idag
 • Hur man fångar upp signaler på psykisk ohälsa
 • Hur man kan stötta anhöriga
 • Hur man vågar prata om suicid
 • Hur man kan stötta medarbetare och förbättra arbetsmiljön
 • Rehabilitering och arbetsplatsanpassning
 • Förebygg en krasch
 • Återhämta en utmattning
 • Friskvårdsfaktorer för att undvika psykisk ohälsa

Läs mer här»

Bemötande – Livsviktigt för alla relationer. Inspirerande föreläsning som med värme och humor ger åhörarna tips och idéer på hur man kan prata om adhd med barn, vilka strategier man kan prova på och hjälp med förhållningssätt till omgivningen. I den här föreläsningen berättar Jessica också mer ingående om de ”vanligaste” NPF-diagnoserna och dess skillnader. Störst fokus på adhd och Asperger, men även genomgång av tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi och dyskalkyli.

Läs mer här»

Att bli 18 och ha adhd

Vi har samlat det viktigaste man behöver veta inför att man fyller 18 år och har adhd och/eller annan npf-diagnos. Det föreläser vi också om.

Jessica skräddarsyr också föreläsningar på beställningar.
Till exempel Håbo kommun, Lunnevads Folkhögskola, Vision Stockholm, Uppsala Universitet och Humana Assistans.

Två fina referenser:

 ”Jag rekommenderar verkligen Jessicas föreläsningar både till de som inte tidigare vet någonting om NPF och behöver en introduktion och för de som kan relativt mycket. Hon är väl förberedd, kunnig och delar med sig av personliga erfarenheter på ett levande och lustfyllt sätt vilket gör att man förstår vad det faktiskt innebär att leva med ADHD eller Asperger/Autism. Åhörarna engageras också genom diskussioner och workshops kring specifika områden vilket leder till ökad förståelse och insikter kring styrkor och svårigheter och vad som kan skapa förändring.

Jessica är rutinerad, entusiasmerande och inspirerande och delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Hon skapar engagemang kring viktiga frågor som kan göra skillnad för många. Ett värdefullt bidrag på området som jag starkt rekommenderar!”
Anna Englund Boh, Lunnevads Folkhögskola

 

”Vi har haft Jessica som föreläsare på våra handledarutbildningar i Håbo Kommun. Som handledare är man ansvarig för att erbjuda bästa förutsättningarna och stötta sin praktikant på arbetsplatsen. Jessicas har skräddarsytt sina föreläsningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) till våra handledarutbildningar. Hon bjuder på egna upplevda exempel som gör det lätt att förstå problematiken som finns med NPF.

Jessicas föreläsningar hjälpte oss att tänka utanför boxen och se enkla lösningar och den stora potentialen som finns hos personer med NPF, att vända svagheter till styrkor.”

Ulrika Adolfsson Näringslivsinspiratör och Ungdomscoach, Håbo kommun / Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Pin It on Pinterest

Share This