Många lärare uttrycker att de har utmaningar med att undervisa autistiska elever i en vanlig klass, där det finns en mängd olika behov och ofta få resurser. Som ett resultat kan lärare uppleva ökad stress, känsla av rädsla i samband med kommande skoldagen, känsla av bristande förståelse eller stöd inom skolsystemet.

Tony Attwood och hans medarbetare har upptäckt att det tar minst sex månader att verkligen lära känna en autistisk student. Kunskap om autism och hur autism uppträder hos autistiska elever, i kombination med en attityd av nyfikenhet, öppenhet och respekt, är de två verktyg du som lärare behöver för att bli framgångsrik.

Det faktum att du läser det här inlägget betyder att du redan har några verktyg eller är på god väg att ha dem.

Denna text är inspirerad (och omskriven) från Tony Attwoods Facebook»

1. Kunskap
• Öka din kunskap för att förstå bättre.
• Reducera intryck.
• Tydliggör din undervisning.

2. Individanpassa
• Fråga föregående lärare och vårdnadshavare om elevens styrkor, intressen, drömmar, mål, utmaningar i klassrummet samt vilka verktyg som hjälpt i tidigare situationer.

3. Bemötande
• Öka din medkänsla och respekt till eleven med AST, för det är svårt att vara autistisk i en värld full av icke autistiska, där de lätt kan känna sig frustrerade och annorlunda.

4. Lärarstöd
• Ta stöd från specialpedagoger och speciallärare.

5. Prioritera lärande
• Medverka på föreläsningar/workshops.
• Läs på om AST.
• Gå med i forum.

6. Ett sinnesvänligt klassrum
• Minska på intryck så mycket som möjligt. Synintryck, ljud, färger.
• Ha hjälpmedel tillgängliga i klassrummet.

7. Helig plats
• Ordna ett enskilt rum eller ett hörn i klassrummet som funkar som återhämtnings-zon, tillgänglig för alla som behöver lugn och bli mer fokuserade.
• En elev i taget är optimalt.

8. Team
• Ha regelbunden kontakt med elevens hem.
• Boka in terminstarts-möte med en plan för terminen.

9. Var flexibel
• Var kreativ och lösningsfokuserad med individanpassning i åtanke.

10. Skapa inkludering
• Skapa ett inkluderande klassrum där olikheter och misstag är okej.
• Ta fram regler ihop med eleverna.

Denna text är inspirerad (och omskriven) från Tony Attwoods Facebook»

Pin It on Pinterest

Share This