För några veckor sedan träffade jag en vårdnadshavare som ville göra utredning på sin dotter. Den andra vårdnadshavaren ville absolut inte. Den ena ser behoven och den andra inte. Hur gör man? Otroligt slitigt mellan vårdnadshavarna oavsett om man lever ihop eller inte. Vad är bäst för barnet?

jag och min man har alltid varit överens och inte behövt tvista om utredning hit eller dit.
När yngsta dottern var liten hade jag ansvaret för hennes besök på BUP, och maken på alla andra läkarbesök. Sen när dotter nummer två kom så gjorde vi samma uppdelning. Ibland ska såklart båda föräldrarna vara med och då har vi varit det. Men vi har aldrig lagt någon prestige i vad vi tycker och tänker.

Mitt huvudfokus har alltid varit vad som har varit bäst för vårt barn.

Kort har jag svarat på hur man vet vad som är rätt eller inte och hur man kan få hjälp och stöd fast man inte är överens som vårdnadshavare. 🙏


 

Måste båda vårdnadshavare vara överens inför till exempel en npf-utredning?

👉 Kort svar: ja

📚 Enligt nuvarande lagstiftning (föräldrabalken kap. 6 § 2) krävs samtycke av båda föräldrarna vid all typ av vård som ges till barn under 18 år.


♥️ Allt ska dock alltid vara för barnets bästa  ♥️


Vad kan man göra när en förälder inte vill?

👉 Du kan ta hjälp av Socialnämnden som kan besluta att en utredning ska genomföras ändå.

Utredningen kan då genomföras trots att den andra föräldern inte samtycker till det. Det är bara möjligt om det krävs med hänsyn till barnets bästa och när det just är fråga om exempelvis en NPF-utredning.

📚 Läs mer i Föräldrabalken – kap 6, § 13, 1a stycket.
”Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller.”


Har ni alltid varit överens?
Hur har ni i så fall kunnat komma överens?
Hur har ni gjort?

/Jessica
Aka MrsHyper

Pin It on Pinterest

Share This