fritt översatt från en artikel i LA Times »

  • Diagnoserna balanserar och stöder varandra ibland, säger Jamie Roberts, AuDHD-psykoterapeut. ”De med adhd kan ha svårt med organisation och påbörjande av uppgifter, medan autism gillar struktur och rutin”, säger hon. ”Ibland kan den autistiska hjärnan komma in och balansera några av de utmaningar som adhd -sidan kan ha. Ibland missar kliniker adhd eftersom autism hjälper till med exekutiv funktion.”
  • Specialintressen och hyperfokus: Autistiska människor har mycket ofta specialintressen eller intensiv fascination för specifika ämnen. ”Mitt specialintresse är psykologi. Så i skolan och på jobbet är jag hyperfokuserad, hypermedveten, superengagerad”, säger Roberts. ”Utanför den arbetsmiljö där jag trivs, har jag svårt att gå till livsmedelsaffären, tvätten samlas på hög. Men på skolan och på jobbet skulle människor aldrig veta om att jag har diagnoserna.”
  • Hyperfixering. Neff beskrev en liknande hyperfixering på sitt specialintresse, vilket får henne att se ”oerhört fokuserad” ut, säger de. ”När jag inte fokuserar på mitt specialintresse är jag mycket mer distraherad och glömsk. Min adhd blir mycket mer tydlig.”
  • AuDHD och specialintresse. I AuDHD kan specialintresset förändras snabbare än för de som bara är autistiska, säger Neff. ”Det kan till exempel bara vara i någon eller några månader, men intensiteten av specialintresset förblir densamma”, tillägger hon.
  • Motstridiga prioriteringar. Att vara i tid är mycket viktigt för Fanelli, men det händer sällan att hon är – och det kan vara påfrestande, säger hon. ”Inom autism värderas rutin mycket högt, och adhd kan göra det väldigt svårt att genomföra det. Det känns som att du verkligen alltid kämpar med dig själv, och det finns en viss identitetsförvirring som följer med det.” Fanelli noterar också att nyheter välkomnas högt av människor med adhd, medan en nyhet kan kännas djupt frustrerande för autistiska människor.
  • Visa sig själv. AuDHD-personer kan verka mer extroverta i sociala situationer än någon som bara är autistisk, säger Neff. Det beror på att autistiska människor ofta inte har en stark social drivkraft, medan adhd-personer kan vara mer pratsamma och utåtriktade (även om detta inte alltid är fallet).

Mina egna reflektioner efter att ha läst hela artikeln, som du hittar i sin helhet på länken här ». Den är dock på engelska.

Tidigare har jag hört om ”samsjuklighet” och det känns ju ganska sunkigt, eller hur:D Jag föredrar verkligen den här förkortningen AuDHD. Det blev mer levande på något sätt. Och jag känner igen mig fast jag inte har diagnosen autism. Däremot känner jag igen mig i en hel del kriterier, men inte så mycket att jag skulle få det på papper.

På Gillbergcentrum har de pratat om ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations) sedan 2010. Och det är också en syn på hur våra diagnoser korsar varandras vägar. Vid olika åldrar kan också utmaningarna öka och minska beroende på miljön, stress och krav.

Jag ska fortsätta att skriva mer om det här senare, det får räcka för nu.

/Jessica Stigsdotter Axberg, aka MrsHyper

* Ableism, är ett begrepp som innebär nedsättande attityder mot personer med funktionsnedsättning. Ett ableistiskt synsätt definierar personer med funktionsnedsättning som sin funktionsnedsättning och värderar deras kapacitet lägre.

Pin It on Pinterest

Share This