Socialstyrelsen har äntligen gått ut med sina rekommendationer om behandlinga av vuxna med adhd. Perspektivet har varit den enskilda individen och rekommendationerna gäller både för barn (från 6 år) och vuxna. Allt baserat på bästa tillgängliga kunskap om effekter och risker med behandling men däremot har inte någon analys av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser gjorts. Rekommendationerna omfattar behandling med läkemedel som tillhör gruppen centralt verkande sympatomimetika, alltså de läkemedel som är godkända för behandling av adhd i Sverige.

…”I det här dokumentet ger Socialstyrelsen rekommendationer om erbjudande om läkemedelsbehandling av adhd till personer med adhd enbart eller i kombination med substansbruksyndrom, autism, egentlig depression, ångestsyndrom respektive bipolära syndrom.”… Läs mer här»

Nu hoppas jag att alla som blivit nekade behandling ska få det de behöver. Det blir så konstigt att man inte ska kunna få behandling när ens egna barn får det.

 

Pin It on Pinterest

Share This