Språkstörning

Språkstörning

Under april uppmärksammar MrsHyper språkstörning! Vad är det?   |  Hur upptäcks det?   |  Hur många har det?  |   Är det en diagnos?   |   Vilken hjälp bör man få? Frågorna är många och vi hoppas vi kan svara på en hel del av dem under dessa kommande dagar då vi...
Rädda barnen med ”Rädda barnen”

Rädda barnen med ”Rädda barnen”

Så här pratar du med barnen: 1. Ta barnets rädsla på allvar. Lyssna på barnets frågor. Låt barnet sätta ord på sin oro. De kan ha en helt annan bild av det som sker i Ukraina än vad vi vuxna har. 2. Svara lugnt och var konkret. Gå inte in på detaljer om barnet inte...
Skolan skapar utanförskap

Skolan skapar utanförskap

Vi får inte få barnen att känna att det är de som misslyckas.  Det är skolan och samhället som misslyckats och därför har de hamnat i utanförskap. Bokstäver och explosioner Uppdrag granskning visade häromdagen ”Bokstavsbarnen”, där det inledande avsnittet heter...
Första barnboken om PANS

Första barnboken om PANS

Malin Roca Ahlgren, skribent och redaktör på MrsHyper, har skrivit en oerhört viktig bok om PANS. Läs om hur boken kom till.   Första barnboken om PANS I samarbete med föreningen SANE har ”Liv, demonen och änglarna” kommit till. Det är den första och enda boken...
Nytt i skollagen 2022

Nytt i skollagen 2022

  1.Digitalisering av NP förlängs till 1 januari 2024. 2.Kursplanerna för GSK har ändrats: fakta och förståelse betonas kunskapskraven förenklas centrala innehållet har anpassats gällande omfattning, konkretion och progression 3.Kursplanerna för grundsärskolan...

Pin It on Pinterest