Det dyker upp olika förkortningar på sociala medier, utbildningar och föreläsningar. Varför?
DSM-IV (4) har uppgraderats till DSM-5.
Eftersom man använder den engelska förkortningen ADHD och på flera andra diagnoser använder man även den engelska förkortningen på autismspektrum som benämning i Sverige.
Tidigare AST – autismspektrumtillstånd översätts till ”diagnos inom autismspektrum” men med den engelska förkortningen ASD.

(länkar i denna text går alla till en och samma webbsida: Habilitering & Hälsa/Stockholms Läns Landsting)
ASD är ett samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser:
• Aspergers syndrom
• autismliknande tillstånd
atypisk autism
autistiskt syndrom
• genomgripande störning i utvecklingen UNS

Med vänliga hyperhälsningar

MrsHyper
/Jessica Stigsdotter Axberg

Pin It on Pinterest

Share This