Hos Attention Stockholm har ungdomar och vuxna med ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) under det senaste decenniet träffats varje vecka för att dela med sig av sina erfarenheter, tankar och strategier kring olika delar av livet till varandra. Att ha ett annorlunda funktionssätt än normen kan få konsekvenser på flera sätt, och ofta är det sådant som anses vara enkelt och självklart som blir svårt. Och utöver det rent praktiska – att förhålla sig till sin diagnos. Vad gör man för att få sin privatekonomi att fungera? Hur är det att få en diagnos? På vilket sätt tar man hand om sina relationer – både till andra och sig själv?

52 veckor – med goda vardagstips är ett urval av de tips och strategier som har varit till hjälp för personer med NPF att navigera genom livet och få det att bli lite smidigare. En ansats att göra delar av den klokskap som delats i dessa samtal tillgänglig för fler. Varje vardagstips är illustrerat med ett konstverk – också alla dem av personer med NPF. Läs alla tips på en gång, ta ett tips i veckan under ett helt år eller hitta ditt favorittips och ställ den någonstans där du ser den ofta. Se hur den kan passa in i ditt liv på bästa sätt, eller ge den till någon som du tror kan ha nytta av den (och även om du inte har NPF, så kan du njuta av konsten och ha stor nytta av tipsen ändå).

52 veckor – med goda vardagstips är producerat genom projektet Stöd i vardagen som drivits inom Attention Stockholm 2018–2020 med stöd av Arvsfonden. Projektet har haft som syfte att bidra till ökad självinsikt och mer meningsfulla relationer för vuxna med NPF, och har producerat ett flertal olika material. Läs mer om projektet på www.attention-stockholm.se

Redaktör: Nicole Wolpher, Elina Johansson, Johan Bysell
Formgivare: Jessica Stigsdotter Axberg

Konst/Illustratörer:
Andrea Szücs
Anna Milberg
Anna Sjöberg
Cecilia Bonnevier
Ebba Jonasson
Edith Lundahl
Elin Dahlsten
Elvira Nettermalm
Fernando Nyrén
Filippa Karlsson Nordmalm
Helge Eyser
Ingrid Fuglstad
Johanna Melin
Juuso Lehtilä
Linnea Forss
Marcus Hermansson
Millaray Rubilar
Mimi Skogh
Nicole Wolpher
Ola Aurell
Pedro Stefoni
Sandra Lind
Simon Silverskägg
Tuva Sjöberg
Ulf  (Martin) Johan Härd
Vanessa Sätterström

Förlag: MrsHyper AB
Tryckeri: Print in Baltic

Pin It on Pinterest

Share This