…”Jag vet inte vad dagens föräldrar oroar sig för. Att fostra barn idag är som att träna dem inför en olympiad. Enda skillnaden är att man inte vet vilken gren de ska tävla i”…
Thomas Friedman (i Tim Russert Show)

Det här citatet är angående den nya tidens jobbsituation. Förr förväntades man stanna inom ett yrke hela livet, men dagens samhälle ser inte ut så alls. Är man flexibel och nytänkande, som många med adhd är, kan man alltså få det lättare i dag. Har man

Det här läste jag i boken ”ADHD/ADD som vuxen” av Lara Honos-Webb. Om man inte kan hitta en arbetsbeskrivning som passar in på en så ska man hitta på sitt eget jobb.
Jag läser vidare i boken och kommer fram till en lista på betingelser som vuxna med adhd kan ha behov av och följande stämmer in på mig:
spänning, ständig stimulans, förändring, nytänkande, möjlighet att varva olika moment och självbestämmande. Är det det jag gör med MrsHyper? Är det därför jag startat MrsHyper? Ja, jag skulle tro det. Nu har ju inte jag någon diagnos ställd på mig, men jag känner igen mig så mycket i beskrivningen av adhd och hos mina familjemedlemmar med adhd.

PS. Jag tycker att boken är bra på flera sätt, men det finns också delar i den som jag tycker är lite dömande. Som exemplet om medicinering. Jag tycker att alla människor har rätt att bestämma själva om de ska medicinera eller inte. Jag vill inte att någon ska bestämma det för någon annan. Särskilt inte skriva negativt om det i böcker. DS

Pin It on Pinterest

Share This