Stanford Universitys inledningstal, Steve Jobs, vd och grundare av Apple och Pixar, uppmanar oss att fullfölja våra drömmar och se möjligheterna i livets motgångar – däribland döden själv.

Att kunna se möjligheterna även när det är riktigt tuffa motgångar.

Med vänliga hyperhälsningar

MrsHyper
/Jessica Stigsdotter Axberg

Pin It on Pinterest

Share This