Så många gånger jag sagt det – inkludering till varje pris är inte rätt väg. Inkludering kan så lätt leda till exkludering om man antar att alla ska funka på samma sätt. För vi gör ju inte det – funkar på samma sätt alltså.

Jag behöver inte säga så mycket mer – se den här filmen från föreläsning om flickor med autism här i höstas. Den är lång, närmare en timme och en kvart, men den bör inte vara osedd.

Exempel ur föreläsningen:
”Uppmärksamma, uppmuntra och fira olikheter” 14:29 in i filmen
”Vi måste öka de positiva kontakterna med eleven” 16:10 in i filmen
”Om vi ska överleva psykiskt, behöver vi en omgivning som accepterar och respekterar oss för de vi är, istället för att bedöma oss utifrån en normalitetsnorm som vi, per definition aldrig kommer att motsvara” 17:46 in i filmen

och så här håller det på – helt fantastiskt!

Länk till föreläsningen»

Pin It on Pinterest

Share This