15 mars – NPF-dagen.

 

Allt som inte funkar är fel.

Allt som funkar blir rätt.

 
NPF är en förkortning för Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar.
 
Har man en diagnos inom NPF har man ofta annorlunda perceptuella och kognitiva förutsättningar. Det vill säga hur sinnesintryck och information upplevs och bearbetas, som i sin tur skapar olika pedagogiska konsekvenser för lärandet i förskolan och skolan och senare i livet.
De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Diagnoserna är närbesläktade och det är inte alls ovanligt att samma person har flera diagnoser.
 
Låt oss våga prata om diagnoser och vilka stöd och hjälpmedel som finns, istället för att stigmatisera.
Det borde inte vara märkligare att prata om än till exempel behov av glasögon eller ej.
/mrshyper

Pin It on Pinterest

Share This