Vad vi NPF-familjer behöver

Att hitta strategier, som funkar i er familj
Att lindra och hantera stress, all stress
Att få förståelse och rätt bemötande från omgivningen
Att våga prata med varandra om hur funktionsnedsättningarna påverkar er, som familj och på individnivå
Att få stöd på förskola, skola, jobbet i hemmet
Att skapa kontakt med grupper och föreningar inom tex Attention eller Autism och Aspergerförbundet
Att förstå att allt som inte funkar är fel, och allt som funkar är rätt, i er familj.

Såklart händer inte det här på en dag. Livet är inte en kvick-fix, jag ser på livet mer som en process där det får växa fram det man behöver. Det kan ju också ändra sig under tidens gång. Men som sagt, livet är inte en kvick-fix.

/MrsHyper

Pin It on Pinterest

Share This