Innan diagnosen

Det finns många vuxna som lever med en adhd-diagnos utan att veta om det. De utvecklar strategier för att klara av både privatliv och arbetsliv, men det är också många som sliter ut sig och går in i väggen.

Jag har alltid haft många strategier, men ibland slutar de fungera. Jag gick inte in i väggen, men för ett och ett halvt år sen var det nära och jag fick göra en adhd-utredning för andra gången i mitt liv. Som 53-åring fick jag diagnosen adhd och min psykolog var orolig över hur jag arbetade och hade en önskan:
”Jag tycker att du bör gå ned till 80% i arbetsinsats. För dina 100% verkar vara andras 150%”…

Om det här och mycket mer berättar jag om i min storsäljare på föreläsningssidan:
ADHD & NPF på jobbet.

/Jessica


Så här minskar vi på den psykiska ohälsan på arbetsplatser

Det saknas kunskap om vuxna med adhd i arbetslivet. Därför vill vi bidra med att prata om detta. Det saknas kunskap om npf i arbetslivet generellt men just denna vecka fokuserar vi på adhd.

Med mer kunskap om adhd på arbetsplatserna kommer den psykiska ohälsan att minska. På samma sätt som pedagogerna i skolan använder metoder med sina elever med adhd, bör chefer på arbeten anpassa på samma sätt för sina anställda. Det bästa idag med att dessa barn i skolan är både så vana vid att prata om sin adhd (eller annan npf) och veta vilka behov de har samt att få anpassningar, så när de sedan växer upp och ska ut i arbetslivet kommer de inte ha samma funderingar som många vuxna med diagnos har idag.

Har du adhd? Har du berättat det på arbetsplatsen eller ska du berätta det? Vet du i så fall vilket extrastöd du behöver och har rätt till?

En bra arbetsmiljö är förutsättningen för att du ska kunna prestera bra på jobbet. Både den fysiska och den psykosociala, därför har din arbetsgivare ett ansvar att ge dig det. För att hen ska kunna göra det måste du som anställd förmedla dina behov. Men måste man berätta att man har adhd? Är det bra att göra det eller tvärtom? Enligt facket är det att rekommendera att vara öppen med sina behov för att skapa förståelse. Kommer du för sent gång på gång kan det skapa irritation, men om det finns en förklaringsmodell bakom beteendet, accepteras det mer.

Vanliga svårigheter förutom att hålla tider, kan vara att bli klar i tid, komma ihåg saker eller helt enkelt sluta jobba när det är dags. Det är ofta också vanligt att man blir överstimulerad av intryck, därför är ett öppet kontorslandskap inte alls bra. Du behöver ha en mer avskild arbetsplats och skärma av, kanske pauser, antingen för att vila eller för att röra på dig lite extra.

Några andra bara tips att delge dina kollegor kan vara att de påminner dig om saker. Av din chef kan du få en regelbunden avstämning med konkreta mål och delmål samt extra tydliga instruktioner, helst i skrift och tal.

Även om du som anställd inte har adhd, mår du säkert väldigt bra av att ha en strukturerad och tydlig ledare som förmedlar tydliga förväntningar med återkommande återkopplingar och bekräftelser samt flexibla arbetstider. Har du adhd, kan dessa saker vara de avgörande för att du överhuvudtaget ska lyckas med ditt jobb och inte hamna i en krasch.

Adhd kan givetvis innebära styrkor som arbetsgivare gärna ser hos sina arbetstagare, som effektivitet, hyperfokus, extra energi, kreativitet i form av till exempel komma på saker ingen annan gör. Men denna hyperenergi tar slut och personen med adhd behöver både återhämtning och struktur för att räcka länge och för att inte hamna i utbrändhet.

Diskrimineringslagen

Bra att veta är att alla med funktionsnedsättningar, inklusive adhd, omfattas av diskrimineringslagen. Vad betyder det, kanske du tänker. Jo, att din chef måste ge dig de anpassningar och det stöd som du behöver. Och du kan givetvis inte bli uppsagd för att du har adhd. Eller någon annan NPF-diagnos för den delen. Men glöm inte att lagen gäller ju bara om du har berättat om din funktionsnedsättning.


3 § Aktiva åtgärder 1 § ingår funktionsnedsättning precis som kön, sexuell läggning och ålder. Lag (2016:828) (Diskrimineringsombudsmannen, 2022b)


Företagshälsovården på din arbetsplats kan också hjälpa dig ett få rätt stöd.

Om du står utanför arbetsmarknaden, som min vuxna dotter gör, behövs samordnade rehabiliteringsinsatser från både kommunen/socialtjänst/samordningsförbund/arbetsmarknadscenter (AMC), psykiatrin/vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att individanpassa ingången i samhället i form av antingen hitta lämplig arbetsplats eller lämplig arbetsform som till exempel arbetsträning, arbete med lönebidragsanställning, trygghetsanställning, utvecklingsanställning, personligt biträde, arbete med rehabplan och anpassningsstöd.


Samordning av rehabiliteringsinsatser hos Försäkringskassan.

 • Medicinska rehabiliteringsinsatser finns hos hälso- och sjukvården/psykiatrin.
 • Arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser finns hos arbetsgivaren/Arbetsförmedlingen/AMC.
 • Sociala rehabiliteringsinsatser finns hos kommunen/socialtjänsten/socialpsykiatrin.
 • Ekonomiska rehabiliteringsinsatser finns hos Försäkringskassan.


Vad säger lagen om arbetsplatser och funktionsnedsättning?

2 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:1) finns grundläggande bestämmelser om hur arbetsgivaren ska organisera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete, för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.


 

Funktionsrättskonventionen, artikel 27

 • Förbjuda all diskriminering på grund av funktionsnedsättning i samband med arbetslivet. Det kan handla om rekrytering, anställning och sysselsättning, bibehållande av anställning, befordran eller arbetsförhå
 • Erbjuda skälig anpassning
 • aktiva åtgärder” bör vidtas, ex kvotering, lönebidrag eller andra anställningar med olika former av stöd.


V
åra egna tips till dig med adhd:

 • Välj ett jobb som du tycker är roligt, eftersom du förmodligen är motivationsstyrd.
 • Lär känna dig själv bättre, både vad gäller styrkor och behov. Förmedla sedan dessa på din arbetsplats.
 • Bryt ner en uppgift i mindre delar och ha delmål. Stryk när du är klar. Fira när du är i må Hitta motivationen när du inte känner den.
 • Använd hjälpmedel; appar, digital kalender tex google´s, vägg-schema, påminnelser/alarm, hörlurar, keps, solglasögon, skärm, sittkudde, pausa …
 • Sätt en deadline.
 • Och så glöm inte att kost, sömn, motion och vila är grundläggande behov för att du ska orka.

Slutligen vill vi tipsa om den här filmen.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att informera och sprida kunskap om områden av betydelse för arbetsmiljön. Denna video tar upp hur en hjärnvänlig arbetsplats bör vara.

/Malin

Pin It on Pinterest

Share This