Flerspråkighet orsakar språkstörning!

Nej!

  • Om man har språkstörning, har man den oavsett om man är flerspråkig eller inte.
  • Flerspråkighet gör inte att man är sen med sin språkutveckling.

 

Flerspråkighet påverkar språkstörning?

Nej!

  • Flerspråkighet påverkar inte språkstörning i negativ riktning. För normalspråkiga barn har flerspråkighet visat sig förbättra barnets förmåga att lära sig nya ord. Det finns inget som säger att det skulle vara annorlunda för barn med språkstörning.

 

Språkstörningen ser likadan ut i alla språk som ett barn talar!

Nja!

  • Om man har en språkstörning, har man den på alla språken man talar, men däremot kan svårigheterna se olika ut på de olika språken om det är språk som har väldigt olika uppbyggnad t ex svenska och mandarin.
  • Om barnet använder ett språk på förskolan eller skolan och ett annat hemma, kan ordförrådet bli annorlunda i de olika språken.

 

Språkstörningen förändras med åldern!

Nja!

  • Språksvårigheterna ser olika ut i olika faser i livet. När man blir äldre lär man sig att kompensera för sina svårigheter mer och mer. Men de ursprungliga svårigheterna man har, kvarstår hela livet men man kanske inte märker av dem på samma sätt.

 

Barnen blir lata och lär sig inte prata om man använder alternativ kommunikation!

Nej!

  • Tvärt om, alternativ kommunikation såsom handtecken och bildstöd kan vara till hjälp för barn som inte har kommit igång med det talade språket, både enspråkiga och flerspråkiga.
  • Bilder och tecken kan även underlätta för flerspråkiga barn att förstå kopplingen mellan de olika språken, alternativ kommunikation blir liksom som en bro mellan språken.

/Linda, logoped på FunkaMera

 

Pin It on Pinterest

Share This