1. AKTIVERING – Organisera, prioritera och aktivera.
2. FOKUS – Fokusera, upprätthålla fokus, byta fokus.
3. ANSTRÄNGNING – Aktivitetsnivå, energianvändning och bearbetningshastighet.
4. KÄNSLOR – Frustrationshantering och reglering av känslor.
5. MINNE – Använda arbetsminne och söka i minnesfunktioner.
6. HANDLING – Övervakning av och självreglering av handlingar.
Källa – Browns modell för nedsatta exekutiva funktioner vid ADHD

Länk till pdf-fil här»

18 tips på hjälpmedel

• dator
• scheman: veckoschema,städschema, matschema, resa-bort-långt-schema, resa-kort-schema…
• kalender/filofax
• mobiltelefon/smartphone
• handdator
• kalender på nätet
• fickminne
• klockor med larm och/el, talande meddelanden
• väckarklocka/klockor
• medicindosett, med och utan larm
• bolltäcke/kedjetäcke
• bolldyna
• nyckel- och sakfinnare
• stänga av datorn-klocka
• stänga av facebook-program
• timer, sandur, 5, 10, 15 och 25 min, time-timer
• överhettningsskydd
• spisvakt

Pin It on Pinterest

Share This