I tidningen Nytt om OCD finns en artikel om den senaste forskningen på TTM och DTM. Det är även den enda forskningen som bedrivs på dessa diagnoser i landet.

Initiativtagare är psykologen, doktoranden och forskaren Mia Asplund som arbetar på Ångestenheten i Stockholm samt på KI.

All tidigare behandling för tillstånden har varit KBT. En speciell form av KBT som kallas HRT. (Fakta om den längst ner).

Men Mia anser att impulserna kommer tillbaka på lång sikt. Och eftersom de personer som söker sig till behandling vill bli av med sina impulser att fortsätta, vilket kan fungera på kort sikt, men är mycket svårare på lång sikt.

– Därför riktar vi in behandlingen på att bättre kunna stå ut och inte börja plocka när impulserna kommer, säger Mia Asplund i intervjun i tidningen.

Hon menar alltså att patienterna istället bör acceptera sina impulser och därför tror hon på att behandlingsmetoden ACT kan bidra.

—-

Habit Reversal Training – HRT

  1. Självregistrering — handlar om att registrera när hår— eller huciplockandet sker.
  2. Öka medvetenhet — träning i att öka medvetenheten om när plockandet sker och vilka situationer som triggar plockandet.
  3. Stimuluskontroll — handlar om att minska möjligheter för plocksnde att ske och att göra beteendet svårare att utföra. Ett beteende som är krång ligt att utföra, utförs nämligen mer sällan.
  4. Alternativt beteende — handlar om att lära sig ett alternativt beteende som är fysiskt omöjligt att genomföra samtidigt som plockandet och som ska genomföras istället för plockbeteendet.

__

Vill du läsa mer om TTM och DTM, anmäl dig till nästa veckas nyhetsbrev här nedan.

Pin It on Pinterest

Share This