Barn faller mellan stolar, ekonomiska och sociala klyftor mellan barn ökar och skillnader i barns tillgång till utbildning, god hälsa och välbefinnande är stora i dagens Sverige.

En samhällsförändring för våra framtida människor som ska ta hand om oss och om planeten, måste ske. Valet är förbi och nu ska nya ministrar utses! Vi på MrsHyper anser, precis som Unicef, Bris och Rädda barnen gör, att en ny slags minister borde finnas – en barnminister, förslagsvis på socialdepartementet eller utbildningsdepartementet som tar hand om frågor som barnrättsarbete, bostadssituationer, samhällsstöd mm, likt Barnombudsmannen  men som sitter i riksdagen och säkerställer rättigheterna när de nya lagarna klubbas.

Barnkonventionen är svensk lag, och innehåller rättigheter som borde få ta mer plats i de lagliga besluten som görs. För att göra det, hade det varit ypperligt att ha en vuxen representant för barnen som säkerställde att dessa rättigheter tillgodosågs i praktiken, i form av en minister i riksdagen.

Konventionen innehåller många artiklar men några av dessa innehåller följande:

  • Alla barn är lika mycket värda
  • Vuxna ska inte läsa på barns mobil
  • Som barn ska du kunna stänga en dörr och få vara i fred
  • Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett bra liv
  • Om barnets vårdnadshavare är fattiga, sjuka eller arbetslösa ska hjälp erbjudas
  • Ursprungsfolk som tex samer har ätt till sitt språk
  • Barn ska skyddas från arbete som hindrar från att gå i skolan
  • Barn som varit med om mobbning eller övergrepp ska få hjälp
  • Inga barn får bli diskriminerade

/Malin Roca Ahlgren, skribent och författare

Pin It on Pinterest

Share This