Vi har här lyssnat på vad partierna säger om elever, skolan, och elevhälsan med mera, och sammanfatta det här nedan:

 

S vill stoppa vinstuttagen i friskolorna därför att utbildning och vinstintresse passar inte ihop.

De vill också att socialtjänsten, elevhälsan och BUP måste samarbeta för att tidigt fånga upp elever.

 

M pratar om att elever som stökar för mycket, tar för mycket tid och plats och därför bör de lämna klassrummet. Om de inte slutar stöka bör de sändas till jourskolor där det finns kompetent personal som kan ta hand om dem. M vill också ha brottsrubricering mot elever som inte behandlar lärare med respekt.

 

SD vill precis som M ha en jourskola. De vill dessutom ha pliktskola (för elever med kriminell bakgrund). De vill också få ett stopp på bussning av elever.

De vill ta tillbaka de gamla tvååriga yrkesutbildningarna för att alla elever kan eller vill inte läsa treåriga högskoleförberedande utbildningar.

 

MP vill se fler vuxna i skolan så att alla barn får det de behöver och ge mer resurser till skolor som behöver det mest, där det finns fler elever som har de behoven eftersom skolorna ser olika ut. Idag kan friskolor välja bort elever. Det är fel tycker MP. Friskolor ska få vara kvar men vinstuttag ska inte vara ok. De vill ha mer studiero genom fler spec-peddar och en elevhälsa som kan ta hand om stökiga barn och hitta andra former som passar dessa barn. Barn som har psykisk ohälsa eller är kriminella måste fångas upp tidigare så att de inte hamnar där.

 

L vill ha sociala team för att få tillbaka hemmasittare till skolan och som tar tag i de som mår dåligt. Och angående vinstdrivande skolor, vill de att man bara ska få ta ut vinst ur en skola om den uppnår en viss kvalitet. De vill ha ett sk. ”Ordningslyft” med syfte att ”säkra elevers rätt till en trygg skola”, men elever med NPF skulle gå med en ständig risk att straffas, eftersom de saknar förmågorna för att leva upp till dessa 10 förslag.

 

C vill se fler yrkesgrupper i skolan och de vill skärpa straffen mot de elever som ger sig på vuxna i skolan och ge mandat att kunna avvisa elever från klassrummet. Skolinspektionens tillsyn måste skärpas upp och det behövs mer samverkan med BUP och socialtjänst  för att säkerställa tryggheten mer.

 

V vill få tillbaka en jämlik skola. Idag har olika kommuner olika resurser, därför måste skolan styras statligt säger dem. De vill att det ska finnas mer annan personal i skolan utöver lärare. Och de vill att skolpengen ska kunna riktas till där det finns mest behov.

 

(KD fanns inte med i denna intervjuserie)

 

 

Pin It on Pinterest

Share This