Enligt Tidöavtalet ska styrdokumenten ändras igen, undervisningstiden ska regleras och fler alternativ till undervisning ska äga rum. 

 

Styrdokumenten

Lgr22 ska ses över och reformeras så att det blir ännu mer ökat fokus på fakta och ämneskunskaper.

 

Specialpedagogik

Fler speciallärare (idag saknas ca 5000).

Fler särskilda undervisningsgrupper.

 

Elevhälsa

Mer övrig personal i form av mentorer och elevhälsa.

Införa samverkansavtal med sjukvård och socialtjänst.

 

Undervisningstid

Förlänga timplanen.

Lovskolor från årskurs 1.

 

Skolformer

Införa jourskola för våldsamma elever i form av tillfällig placering eller avstängning för längre perioder.

 

Brottslighet

Kartläggning av brott i skolan ska införas.

Informationsutbyte mellan skolan, socialtjänsten och polisen ska möjliggöras.

 

Yrkesgymnasium

Yrkesskolor i samverkan med näringslivet och arbetsplatsförlagd utbildningstid ska införas.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This