Det pratas så fint om att acceptera olikheter, men det måste ju anammas i praktiken också. Vi tror att vi är ett steg närmare från och med i höst.

”De elever som inte kan nå godkänt med nuvarande kunskapskrav i kärnämnena blir helt utslagna i dagens skolsystem. Vissa är snabba, andra är starka, vissa har talang för musik och andra har läshuvud.”
/Maria Refors Legge, jurist och forskare med inriktning utbildningsrätt

Enligt ovanstående forskares varningsflagga, är vi nu kanske ett steg närmare en skola för alla, i och med följande ändringar som ska ske bara om några dagar och som jag tror kan gynna många av våra barn.

Ändringar som gäller alla skolformer

  • kunskapskrav ersätts av betygskriterier/kriterier
  • nya regler för betygsättning införs, så att inte varje del måste vara på topp för att du ska få ett högt betyg:

betyget B =elevens kunskap ligger mellan A och C
betyget D =elevens kunskap ligger mellan C och E

Ändringar i grundskolan:

  • fjärrundervisning får användas för extra studietid
  • utökad lovskola ska erbjudas 9:or
  • kursplanerna ändras: fakta betonas och kunskapskraven förenklas. Analysförmågan kommer inte vara lika viktig eftersom de nya kursplanerna betonar fakta och kunskap mer (praktiska ämnen måste får vara just praktiska) Amen på det!

Ändringar i yrkesprogrammen på gymnasiet:

  • högskolebehörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram, istället för att behöva läsa det utöver, som det är nu. (inträder HT 2023)

/Malin Roca Ahlgren
Skribent, författare, leg. lärare med spec.ped. kompetens
malin@mrshyper.se

 

Pin It on Pinterest

Share This