Skolan – ständigt ett flöde av frågor

Skolan – ständigt ett flöde av frågor

Kanske kan du hitta svar på några av dina frågor i vår Skolguide. FAQ för vårdnadshavare – några exempel  • Hur kan man få barnen att klara av ”självklarheter”? • Vad kan man be skolan om när ens barn inte når målen? • Vad är skillnaden på anpassningar och stöd?...
Pedagogiska metoder och förhållningssätt

Pedagogiska metoder och förhållningssätt

Nedan har jag försökt lista de pedagogiska metoder och förhållningssätt som jag använde mig av i ett NPF-vänligt klassrum: Didaktisk design (lektionsupplägg) Hitta strategier för de kognitiva förmågorna/de exekutiva funktionerna eftersom relationen mellan läroplanens...
Första mötet är viktigt

Första mötet är viktigt

Samhällsutvecklingen och synsätten på elever i behov av särskilt stöd har gått framåt de senaste åren, men det finns fortfarande väldigt många barn med NPF som inte alltid får komma till sin rätt och visa sina kunskaper i skolan. Situationen är komplex, då många...
De osynliga flickorna

De osynliga flickorna

2 april. Världsautismdagen De osynliga flickorna Att stå framför en klass på 30 barn eller tonåringar som ensam vuxen och se alla och kunna/hinna med att bemöta dem var och en med sina behov är inte lätt. De som hamnar mellan stolarna blir ofta de tysta, inåtvända...

Pin It on Pinterest