LADDA NED RAPPORTEN HÄR: https://ki.se/media/256696/download

ADHD REPORT

DECEMBER 2022

Internationellt konsensusuttalande från World Federation of ADHD

208 vetenskapligt välgrundade slutsatser om ADHD

Här hittar du en samlad forskning om adhd med över 400 internationella experter. Här har de enats om 208 evidensbaserade slutsatser om adhd. Och NU finns det så kallade konsensusuttalandet på svenska.

I rapporten kan du bland annat läsa om:
Orsaker till adhd
Samsjuklighet
Livskvalitet
Läkemedel och behandlingar

”Enligt min uppfattning är The World Federation of ADHD – internationellt konsensusuttalandet med 208 evidensbaserade slutsatser om diagnosen ADHD ett mycket noggrant framtaget dokument som förhoppningsvis kommer att ha en stor effekt på samhället i allmänhet och yrkesverksamma inom ADHD området i synnerhet. Framförallt är det min förhoppning att det kommer att främja den vetenskapliga diskursen kring ADHD och allmänhetens och professionellas öppenhet att ta till sig vid vetenskapliga fakta.”
Sven Bölte,
KIND, Centrum för psykiatriforskning, Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet,
Stockholm i december 2022

LADDA NED RAPPORTEN HÄR: https://ki.se/media/256696/download

Pin It on Pinterest

Share This