Wow! Det här kommer vara avgörande för så många. Att det också tas på allvar skickar en viktig signal till de som behöver stöd precis när och där det behövs. Det kommer att rädda liv!

Vilken påskpresent!
/Jessica

Pressmeddelande från Socialnämnden:

Ny nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention

”Regeringen inrättar en nationell stödlinje inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Stödlinjen ska vara öppen dygnet runt och tjänsten ska utgöras av telefon- och webbaserade stödinsatser utan kostnad för den enskilde.”

Pressmeddelandet i korthet:
• Regeringen inrättar nationell stödlinje för psykisk hälsa, tillgänglig dygnet runt, drivs av legitimerad personal.
• Folkhälsomyndigheten får 22 miljoner kronor för att etablera stödlinjen för att erbjuda anonymt samtalsstöd.
• Målet: Förhindra att människor hamnar i situationer där självmord ses som enda utväg.
• Insatser inkluderar förbättrad tillgänglighet till psykiatri, minskad stigmatisering och ökad patientdelaktighet.
• I december 2023 beslutade regeringen om 70 miljoner kronor till civilsamhällets arbete mot psykisk ohälsa.
• Ytterligare 30 miljoner kronor tilldelas 2024 till civilsamhällets stödverksamhet via telefon och chatt.
• Regeringens satsning inkluderar utveckling av prehospital akutsjukvård för psykisk ohälsa, med 15 miljoner extra till regionerna.
• Totalt avsätts cirka 64 miljoner kronor för ambulanssjukvården och psykisk hälsa under 2024.

Läs hela pressmeddelandet här»

Pin It on Pinterest

Share This