Oavsett ålder så kan det vara mycket svårt för en person med adhd att ha koll på sitt humör. Kort och gott brukar jag förklara det med att dörrvakten till känsloregistret har tagit ledigt och hjälper inte till att sålla vilka känslor som är ok för stunden och hur mycket de ska få tillträde. Man kan växla blixtsnabbt mellan superglad och superarg. Humöret är en alldeles normal reaktion, men mycket snabbare och kraftigare eftersom man har svårare att hålla tillbaka känslor som dyker upp.

Har man lätt för att bli arg kan det lätt bli en olycklig spiral av aggressivt bemötande och upptrappade konflikter. Det kan också vara ett inlärt sätt att möta negativa erfarenheter på, allt för att skydda sig själv, sin självkänsla och integritet. Och då tänker jag särskilt i skolmiljö eller på arbetsplatsen där kraven är enorma. Dessutom påverkar stress, konflikter och ökade krav symtomen ytterligare och skapar oro och ångest ovanpå allt annat.

Om man har en intensiv impulsivitet kan det hända att:

  • man ”sliter ut” vänner, skolkamrater och arbetskamrater.
  • man misstolkar och överreagerar på vad andra säger och gör.
  • ens handlingar missuppfattas som medvetna elakheter.
  • man upplever små, vardagliga saker som svåra och frustrerande.
  • man har svårt att relatera, lösa konflikter och tåla frustrationer.
  • man har svårt att agera utifrån mer långsiktiga mål.
  • man har svårt att se saker i ett sammanhang eller lära sig av tidigare situationer.
  • man känner sig själv missförstådd när omgivningen inte förstår sig på en.
  • man skyller på andra omständigheter och kan ha svårt att ta ansvar pga att man aldrig fått rätt stöd och bemötande.
  • man blir ensam och hamnar i ett utanförskap.

 

Då är det viktigt att man har människor i ens omgivning som är förstående, stöttande och kärleksfulla. <3

Nä, det är inte alltid superkul med adhd.

Med vänliga hyperhälsningar
MrsHyper
/Jessica Stigsdotter Axberg

Missa inte 100 bästa adhd-tipsen. Ett adhd-tips/dag 100 dagar i följd med start 1 januari 2017

 

Pin It on Pinterest

Share This