När man utreder för tex adhd eller asperger så gör man flera olika tester, ett test heter WISC och resultatet kan bli väldigt ojämnt. Det är inte ovanligt att barn med NPF har ojämn begåvningsprofil, men det betyder inte att alla med NPF har det.

WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children. Testet består av tretton delar. Vissa delar består av uppgifter som mäter språklig förmåga, tex frågor om allmänbildning, att förklara likheten mellan två ord, att räkna ut tal och att repetera siffror. Andra uppgifter är oberoende av språket, och de ingår i den så kallade performance-delen av testet, tex att kunna kombinera siffror med symboler, att lägga bilder i rätt ordning så att de bildar en sammanhängande berättelse och att lägga färgade klossar i bestämda mönster och dessa tester görs på tid.

Om man nu har fått en ojämn profil så kan det vara bra att veta att man kan jobba på att stärka alla delar. Det är bara att titta på hur man själv funkar. Det jag är jäkligt bra på gillar jag att göra mer än det jag är dålig på, så funkar jag i alla fall. Och det som är svårt och jobbigt bör jag jobba med när jag har ork till det.

Vad är särbegåvning? Det sätt man använder idag är att mäta IQ. Om normalspannet i Sverige har en IQ på 100 så har 50% av alla under den siffran och 50% har över den siffran.

  • Grundläg­gande sär­begåvn­ing IQ 112–115 (1 av 5 personer)
  • Måt­tlig sär­begåvn­ing IQ 125–130 (1 av 35 personer)
  • Hög sär­begåvn­ing IQ 140–150 (1 av 600 personer)
  • Extrem sär­begåvn­ing IQ 155–160 (1 av 500.000 personer)

De barn som oftast får störst problem i skolans värld är de intellek­tuellt begå­vade elev­erna, med IQ från ca 120 och uppåt. Om barnen inte stim­uleras och upp­muntras på ett menings­fullt sätt kommer de antagligen att drabbas av trist­ess, pas­sivitet och utanförskap.
Skolverket har tagit fram ett gäng tips för skolan hur man kan stimulera dessa elever»

Men hur vet man om man är särbegåvad eller högpresterande? Den här listan kan vara till hjälp.

Bemöter vi våra barn som de behöver eller gör vi dem en björntjänst när vi gör på det ena eller andra sättet? Den här listan har hjälpt mig mycket att förstå skillnaden på hur jag kan bemöta och hur jag kan tänka till.

Med vänliga hyperhälsningar
MrsHyper
/Jessica Stigsdotter Axberg

Missa inte 100 bästa adhd-tipsen. Ett adhd-tips/dag 100 dagar i följd med start 1 januari 2017

 

Pin It on Pinterest

Share This