Ok, om du har inlärningssvårigheter, svårt att fokusera, du har dyslexi, koncentrationsproblematik eller annan problematik som hindrar dig från att läsa stora stycken med text och sedan kunna återberätta den. Du kan inte ens svara på frågor om texten för att så fort du läst en rad har du glömt vad du har läst.

Jag kommer själv ihåg det från skolan. Fick jag en text att läsa och sedan 20 frågor så kunde jag inte svara på en enda fråga. Fick jag däremot frågorna först kunde jag svara på allt om jag läste texten efteråt. Jag kunde alltså inte memorera texten om jag inte visste varför. Informationen gick in i skallen på samma sätt som en orkan sorterar papper, inte särskilt välordnat. Läste jag däremot frågorna först kunde jag lätt sortera innehållet i mappar som gick att ta fakta ur. Och min son verkar vara lik mig där.

Får han instuderingsfrågor har han inga problem alls att memorera och komma ihåg dem. Kanske inte alltid reflektera om texten så som lärarna vill, men det verkar ändå vara få förunnat att klara det.

Så, pluggar du själv eller läser mycket på jobbet, har du barn med samma problematik så är svaret = instuderingsfrågor. De kan man faktiskt fixa både i skrift och i tal.

Med vänliga hyperhälsningar
MrsHyper
/Jessica Stigsdotter Axberg

Missa inte 100 bästa adhd-tipsen. Ett adhd-tips/dag 100 dagar i följd med start 1 januari 2017

Vill du prenumerera på MrsHyper?

Fyll i nedanstående så skickar jag ut en påminnelse då och då!
Vänliga hyperhälsningar / MrsHyper

Vänligen vänta...

Tack för att du vill få en liten påminnelse då och då!

Detta är inlägg, 17, dag 16 i intitiativet #blogg100 som går ut på att skriva minst ett blogginlägg om dagen i 100 dagar, med start den 1 mars 2018.

Prenumeration på nyhetsbrev

Fyll i nedanstående så skickar jag ut en påminnelse då och då!
Vänliga hyperhälsningar / MrsHyper

Vänligen vänta...

Tack för att du vill prenumerera!

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.