Observera att det här inlägget är från 2017

I vår familj fick barnen diagnos först. När vi skulle fylla i alla frågeformulär så checkade vi även av oss själva. Det finns en svensk studie från 2006 som pekar på en ärftlighet på mellan 45 och 90 procent.* Vågar du testa dig, det gjorde vi!

Ladda ned en pdf-fil om formuläret inte fungerar.

Testa dig själv om hur många symtom du har på ADHD, testet är en självskattningsskala för ADHD hos vuxna (ASRS-v1.1). Det är alltså du som säger vad som stämmer, ingen annan.
Besvara frågorna nedan genom att välja ”hur ofta” du gör de påstående 1 till 18.
Välj det som bäst beskriver hur du har känt och betett dig de senaste 6 månaderna.
OBS! Vill du skriva ut och spara så skriv ut sidan innan du klickar på Kör testet jag är beredd!


A-DELEN Välj ”hur ofta”
1 har du svårigheter med att avsluta de sista detaljerna i ett projekt/en uppgift när de mer krävande momenten har avklarats?
2 har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver organisation?
3 har du problem att komma ihåg avtalade möten, t ex läkartid, eller åtaganden?
4 undviker du eller skjuter på att sätta igång med en uppgift som kräver mycket tankemöda?
5 händer det att du sitter och plockar med något, eller skruvar på dig och rör händer eller fötter när du är tvungen att sitta en längre stund?
6 känner du dig överaktiv och tvungen att hålla igång, nästan som att du går på högvarv?

B-DELEN  Välj ”hur ofta”
7 gör du slarvfel när du arbetar med en tråkig eller svår uppgift?
8 har du svårt att hålla kvar uppmärksamheten när du utför tråkigt eller monotont arbete.
9 har du svårt att koncentrera dig på vad folk säger, även när de pratar direkt med dig?
10 förlägger du eller har du svårt att hitta saker hemma eller på arbetet?
11 distraheras du av händelser eller ljud i din omgivning?
12 lämnar du din plats under möten eller i andra situationer när du förväntas sitta kvar?
13 känner du dig rastlös eller har svårt att sitta stilla?
14 har du svårt att gå ner i varv och koppla av när du har en stund över?
15 kommer du på dig själv med att prata för mycket i sociala situationer?
16 avslutar du meningar åt dem du talar med, innan de själva hinner avsluta dem?
17 har du svårt att vänta på din tur i situationer då det krävs?
18 avbryter/stör du andra när de är upptagna?

Grundat på ASRS. Rättigheterna tillhör WHO©

*Källa: https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/#section-7 Tore Duvner (1998)Genetic contributions to the development of ADHD subtypes from childhood to adolescence. Larsson H1, Lichtenstein P, Larsson JO.

Med vänliga hyperhälsningar
MrsHyper
/Jessica Stigsdotter Axberg

Ladda ned en pdf-fil om formuläret inte fungerar.

Pin It on Pinterest

Share This