Det finns ju så många bokstavskombinationer och här kommer en till. APD – Auditory Processing Disorder. Det betyder ungefär ”Hörsel-Bearbetning Störning”.

Personer med APD har svårt med uppmärksamheten och att komma ihåg information som ges muntligt, de är bättre på visuell information. De har också ofta svårt att följa muntliga instruktioner i flera steg, de vill ha en i taget.

Personer med APD verkar ha svårt att lyssna, som om de hade nedsatt hörsel. De kan också tyckas behandla information långsamt och undviker platser med bakgrundsbuller. De kan också uppvisa sociala problem. (från Phonaks webbsida)

Bra att veta om du upplever att du, ditt barn eller någon annan i din omgivning verkar ha problem med hörseln. Och då inte att de hör. Utan mer VAD de hör.  Ibland diagnostiseras barn med APD felaktigt med ADD/ADHD/Asperger eller andra former av autism (enligt Phonak). Men det är också möjligt att ha APD tillsammans med dessa diagnoser. Så detta kan vara av yttersta vikt då man tycker att ingen behandling eller stöttning hjälper.

Läs mer om Auditory processing disorder på Phonak »

Läs mer på Wikipedia om Auditory processing disorder »

Pin It on Pinterest

Share This