Jag läser ofta i olika Facebook-grupper att om man letar information om ADD får man alltid läsa om ADHD. Och jag kan verkligen förstå den frustrationen. Här nedan samlar jag fakta om BARA ADD. Jag lovar.

Symptom på add

Uppmärksamhetsproblem
Du som har add har svårigheter med koncentrationen, att lyssna på vad andra säger och blir lätt störd. Det är också vanligt att glömma viktiga saker och kan uppfattas som slarvig. Många blir väldigt lätt uttråkade och har svårt att slutföra det som inte är tillräckligt intressant.

Impulsivitet
Känslorna kan pendla snabbt och upp ner och känsloreaktionerna kan vara svårkontrollerade. Det är dessutom svårt att hantera situationer som kräver eftertanke. Att göra först och tänka sen är typiska tecken på add.

Underaktivitet (Hypoaktivitet)
Det kan vara så att du har en lägre aktivitetsnivå än normalt och att det kan vara väldigt svårt att ta tag i saker.

FAKTA om diagnosen i Sverige idag
Varför vissa personer drabbas av add är inte klarlagt, men man vet att ärftlighet har en betydelse då många i samma släkt och familj ofta får samma diagnos.

Cirka ? procent av alla barn och ? procent av alla vuxna, har add.

Hos just add är det vanligare att flickor och kvinnor får diagnosen. Det kan bero på att symtomen ser så olika ut för flickor och pojkar.

Svårare att sätta diagnos
Eftersom add inte märks lika mycket utåt, då överaktiviteten saknas, tar det ofta längre tid innan det upptäcks. Men det är så viktigt att fånga upp dessa individer så att de får rätt diagnos och rätt stöd.

 

 

 

Symptom på add
Add kännetecknas av att personen har koncentrationssvårigheter och ofta dagdrömmer. Personen är inte hyperaktiv och utåtagerande som många adhd-personer. Tvärtom kan en add-person uppfattas som oengagerad och disträ. Typiska tecken är tystlåtenhet, blyghet, bristande energi och passivitet.

Add-personer kan också ha symptomen:

Överkänsliga mot beröring från speciella tyger. Många kan också känna obehag vid kroppskontakt med andra människor.

Överkänsliga för ljud. Därför undviker de gärna stökiga ljudmiljöer. Där får de ännu svårare att fokusera på det väsentliga och att stänga ute det ovidkommande,

Överkänsliga för lukter och smak. Därför är de ofta skeptiska till att pröva nya maträtter. Maten ska helst ha ”rätt” konsistens och vara lagom stark och lagom varm för att accepteras.

Dessutom kan add-personer uppfatta värme och kyla på ett annorlunda sätt än andra.

Många har också svårt med sömnen. De kan vara mycket trötta på dagen och till och med somna i skolan eller på jobbet. Samtidigt som de har mycket svårt att somna på kvällen när tankarna snurrar runt i huvudet.

Pin It on Pinterest

Share This