2 april. Världsautismdagen

De osynliga flickorna

Att stå framför en klass på 30 barn eller tonåringar som ensam vuxen och se alla och kunna/hinna med att bemöta dem var och en med sina behov är inte lätt. De som hamnar mellan stolarna blir ofta de tysta, inåtvända eleverna. Ofta flickor. Att situationen ser ut som den gör i dagens skola (Skolupproret), får inte bli orsaken till att vi inte ser dem.

Några genvägar till att underlätta för dem är att använda de sju frågorna. Låt de stå kvar som en mall på tavlan så att det blir en rutin. Ha heller inga regler om förbud mot luvor, kepsar och hörlurar, för de är ypperliga hjälpmedel om man lätt blir intrycks-utmattad samt tillämpa rutiner och fasta bänkplatser, för det skapar trygghet och därmed bättre studiero.

Enligt en forskningsstudie, som Skolverket tar upp, om barn som fått diagnosen autism, som professor Mona Holmqvist och universitetslektor Lotta Anderson, i samarbete med Autism- och Aspergerförbundet, genomfört, utmärker sig elever med ASD på grundskolan när det handlar om att inte uppnå kunskapsmålen.

Och främst rör det sig om flickor!

Nästan 80 % av flickorna får inte det stöd de behöver som exempelvis tydliga scheman, muntliga prov, tillgång till hjälpmedel samt stöd av speciallärare. Pojkarna får även mycket oftare tillgång till resursperson, än flickorna.

Elever (av båda kön) på särskolan däremot verkar må mycket bättre. Förklaringen till detta kan vara att där finns mindre elevgrupper, högre lärartäthet och större kompetens inom autismområdet.

Att flickor med ASD inte blir sedda kan få oroande konsekvenser för framtida möjligheter till studier och arbete. Och för deras psykiska hälsa som stress, misslyckande-känsla, oro och sömnproblem …

Vi citerar Lotta Anderson:

”Flickornas skolsituation och mentala hälsa behöver uppmärksammas.”

/Malin Roca Ahlgren
Skribent, författare

 

Läs fler intervjuer här

”Barn vill om de kan”
”Barn vill om de kan”

Vi vill dela med oss av några spännande samtal vi haft med olika personer som vi finner intressanta, inspirerande och beundransvärda. Håll till godo och ta del av deras egna budord.”Barn vill om de kan” Vi måste lyssna mer på barnen och förstå att de vill men kanske...

Mer öppenhet för att olika är bra!
Mer öppenhet för att olika är bra!

Vi vill dela med oss av några spännande samtal vi haft med olika personer som vi finner intressanta, inspirerande och beundransvärda. Håll till godo och ta del av  deras egna budord.Mer öppenhet för att olika är bra! För en sådan framtid arbetar Anki. Med Bang som...

Fler Stora Dagar med glädje till barnen
Fler Stora Dagar med glädje till barnen

Vi vill dela med oss av några spännande samtal vi haft med olika personer som vi finner intressanta, inspirerande och beundransvärda. Håll till godo och ta del av  deras egna budord.Fler Stora Dagar med glädje till barnen Hon är livsnjutaren där glädje fyller en...

Stödinsatserna för att unga inte ska hamna i utanförskap
Stödinsatserna för att unga inte ska hamna i utanförskap

Vi vill dela med oss av några spännande samtal vi haft med olika personer som vi finner intressanta, inspirerande och beundransvärda. Håll till godo och ta del av  deras egna budord.Stödinsatserna för att unga inte ska hamna i utanförskap. Att skolfrånvaro oftast...

Pin It on Pinterest

Share This