2 april. Världsautismdagen

De osynliga flickorna

Att stå framför en klass på 30 barn eller tonåringar som ensam vuxen och se alla och kunna/hinna med att bemöta dem var och en med sina behov är inte lätt. De som hamnar mellan stolarna blir ofta de tysta, inåtvända eleverna. Ofta flickor. Att situationen ser ut som den gör i dagens skola (Skolupproret), får inte bli orsaken till att vi inte ser dem.

Några genvägar till att underlätta för dem är att använda de sju frågorna. Låt de stå kvar som en mall på tavlan så att det blir en rutin. Ha heller inga regler om förbud mot luvor, kepsar och hörlurar, för de är ypperliga hjälpmedel om man lätt blir intrycks-utmattad samt tillämpa rutiner och fasta bänkplatser, för det skapar trygghet och därmed bättre studiero.

Enligt en forskningsstudie, som Skolverket tar upp, om barn som fått diagnosen autism, som professor Mona Holmqvist och universitetslektor Lotta Anderson, i samarbete med Autism- och Aspergerförbundet, genomfört, utmärker sig elever med ASD på grundskolan när det handlar om att inte uppnå kunskapsmålen.

Och främst rör det sig om flickor!

Nästan 80 % av flickorna får inte det stöd de behöver som exempelvis tydliga scheman, muntliga prov, tillgång till hjälpmedel samt stöd av speciallärare. Pojkarna får även mycket oftare tillgång till resursperson, än flickorna.

Elever (av båda kön) på särskolan däremot verkar må mycket bättre. Förklaringen till detta kan vara att där finns mindre elevgrupper, högre lärartäthet och större kompetens inom autismområdet.

Att flickor med ASD inte blir sedda kan få oroande konsekvenser för framtida möjligheter till studier och arbete. Och för deras psykiska hälsa som stress, misslyckande-känsla, oro och sömnproblem …

Vi citerar Lotta Anderson:

”Flickornas skolsituation och mentala hälsa behöver uppmärksammas.”

/Malin Roca Ahlgren
Skribent, författare

 

Läs fler intervjuer här

DLD-anpassningar är som diabeteskost
DLD-anpassningar är som diabeteskost

  Alla mår bra av en anpassad lärmiljö och av bra kommunikation. Det menar logopeden Anna-Karin Arnald på Funka Mera, som i denna intervju delar med sig av sina bästa tips till pedagoger.   ”Anpassa både lärmiljön och kommunikationen för att eleven med...

DLD eller dyslexi? DLD eller ADHD?
DLD eller dyslexi? DLD eller ADHD?

  Jenny arbetar med elever som har språkstörning och vi har frågat henne om vad som skiljer dessa barns svårigheter från ett barn som har dyslexi och hur man skiljer på DLD och adhd.   Man kan ha både DLD och dyslexi ”Som pedagog kan jag förstås ha misstankar om att...

Flickorna och språkstörningarna
Flickorna och språkstörningarna

    Pia arbetar som speciallärare i F-3 och föreläser även för fritidspersonal om DLD. I denna intervju får vi ta del av tips, samt en redogörelse för olika former av DLD och var flickorna är, som har denna diagnos.   Var är flickorna i statistiken? Flickors...

DLD-anpassningar är som diabeteskost
DLD-anpassningar är som diabeteskost

  Alla mår bra av en anpassad lärmiljö och av bra kommunikation. Det menar logopeden Anna-Karin Arnald på Funka Mera, som i denna intervju delar med sig av sina bästa tips till pedagoger. ”Anpassa både lärmiljön och kommunikationen för att eleven med...

Läs & Lek! = bästa motivationen
Läs & Lek! = bästa motivationen

Läs & Lek! Motivation är A och O för att orka öva mycket med de repetitioner som krävs för att språket ska utvecklas för barn med DLD (Språkstörning). Det menar Johanna Enhörning, logoped som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till MrsHyper i denna...

”Språkstörning finns inte!”
”Språkstörning finns inte!”

  Anna Båve Schultz / ”Flickan med språkstörningen”, delar med sig till oss på MrsHyper hur man på ett bra sätt kan berätta om sin diagnos på sin arbetsplats samt om varför hon vill sätta språkstörning på kartan.   Det finns fördomar och okunskap som leder till...

Pin It on Pinterest

Share This