Alla mår bra av en anpassad lärmiljö och av bra kommunikation. Det menar logopeden Anna-Karin Arnald på Funka Mera, som i denna intervju delar med sig av sina bästa tips till pedagoger.

”Anpassa både lärmiljön och kommunikationen för att eleven med språkstörning ska kunna hänga med så bra som möjligt. Det fina är att dessa två anpassningar är lite som diabeteskost, eftersom de är bra för alla, och därför inte behöver göras enbart för eleven med språkstörning.”

Mer konkret hur Anna-Karin tänker kring kommunikationen är att pedagogen bör använda sig av
1) KLUS, 2) bildstöd, 3) vårdnadshavarna 4) centrala begrepp och 5) alla sinnena.

Detta redogör hon för nedan:

1. Anpassa din kommunikation genom att  KLUS:a. KLUS står för:
Korta meningar (minska på mängden tal)
Långsamt tal (dra ner taltempot)
Upprepa viktig information.
Stäm av att eleven har förstått. (men det räcker inte att bara fråga ”har du förstått”)

2. Använd visuellt stöd, t.ex bildstöd, tecken/gester, eller annat som förstärker det du vill säga och underlättar förståelsen.

3. Samarbeta med eleven och (om möjligt) med föräldrarna för att hitta bästa sättet att förmedla information och redovisa kunskap på.

4. Förbered genomgångar genom att identifiera ord och begrepp som är centrala för inlärningen och som kan vara nya. Låt eleverna utforska med dessa begrepp innan själva genomgången.

5. Glöm inte bort att inlärning sker med alla sinnen. Att använda t.ex lukt, smak och känsel ger eleven en chans att befästa kunskapen bättre än om den bara kommuniceras i tal eller skrift.

Till sist tipsar hon alla er pedagoger om Funka Meras onlinebaserade utbildning: ”Språkstörning, inkluderande verktyg i klassrummet” där du får fler användbara tips. Kolla in denna kurs!

Webbkurs: Språkstörning, inkluderande verktyg i klassrummet (funkamera.se)

 

Pin It on Pinterest

Share This