På konferensen i fredags så hade Tony lagt in några extra bilder om just flickor med Asperger. Så viktig information.
här kommer en översättning om just det svåra i att vara sk normal. Det tar verkligen på krafterna.
Tony var noga att poängtera att det kan vara så här, men att det så klart inte behöver vara så. Hittar man sina strategier kan man klara sig ganska bra utan att det kostar för mycket för individen.

KOSTNADEN FÖR ATT LÅTSAS 
• Både energi- och emotionell utmattning
• Depression i unga år
• Brist på egen identitet

MASKEN
Emily döljer alla negativa känslor offentligt men så fort hon tagit sig från krissituationen och hem kommer härdsmältan. Det blir som Dr Jekyll och Mr Hyde.

IMITATION
• ”Jag har gjort ett så pass bra jobb på att låtsas vara normal att ingen tror på riktigt att  jag har Aspergers Syndrom”.
• Flyr egen identitet genom att ta på en väns identitet
• ”Varför anstränga sig så mycket för att räkna ut vad som är normalt när man bara kan kopiera det”.

HUR MAN KAN TRÄNA
• Observera språk, maner och karaktärer, titta även på personligheten hos någon som är socialt framgångsrik.
• Bli en expert på att härma (framgångsrik strategi som är populär med kompisar).
• Genom att gå på tal- och dramalektioner
• Memorera fraser och gester

Tony Attwood

——————————————————————

Med vänliga hyperhälsningar

MrsHyper
/Jessica Stigsdotter Axberg

Pin It on Pinterest

Share This