Det är inte alltid att man är på rätt plats vid rätt tid. Men jobbar du på att komma dit du vill? Har du en plan eller lever du utan mål? Det viktigaste är inte hur du lever utan att du lever som du vill. Inte som någon annan vill.

 

Med vänliga hyperhälsningar

MrsHyper
/Jessica Stigsdotter Axberg

Pin It on Pinterest

Share This