Vid hyperaktivitet brukar man ofta se pojkarna ”rusa runt i klassrummet”. Det är faktiskt inte särskilt ofta som en flicka med adhd gör likadant. Hyperaktiviteten syns inte alltid som om det vore spring i benen. Det kan se ut som att hon sitter och dagdrömmer fast det är ett fullständigt kaos på insidan.

Några kännetecken:
• Tvinna håret, pilla med håret
• Rita figurer, mönster, cirklar på kanterna av skolmaterial och block oavbrutet.
• Pilla med naglarna
• Riva sönder papper i små bitar
• Fötterna i rörelse hela tiden
osv. Sammanfattningsvis kan man säga att hon är ständigt i rörelse, gör något, men att det kan vara så smått att det inte syns.

/Med vänliga hyperhälsningar
MrsHyper

Pin It on Pinterest

Share This