Det nya skolåret har börjat och oron kring hur året ska bli och hur mycket man ska behöva kämpa för rätt stöd är stor bland elever med NPF och deras föräldrar.

Enligt skollagen ska alla elever få ledning och stimulans för att klara sin skolgång och nå undervisningsmålen. Men enligt Riksförbundet Attentions årliga enkätundersökning om oro inför skolstart upplever många att skolan inte lever upp till de kraven som ställs.

Enkäten visar att över hälften av eleverna kände oro inför skolstarten och hela 70 procent av alla vårdnadshavare upplever oro inför sitt barns skolstart. Oron beror bland annat på tidigare erfarenheter av att inte få rätt hjälp och stöd och att man inte upplever att skolpersonalen har tillräckliga kunskaper, förutsättningar eller verktyg att stötta elever med behov av extra stöd och anpassningar. Det beror också på tidigare upplevelser av att eleven och föräldrarna ses som problem och inte en del av lösningen.

Ni politiker som är ytterst ansvariga för skolan har både ett ansvar och en möjlighet att faktiskt förändra liv. Skolan är grunden för framtiden, drömmar och möjligheter. Låt alla barn faktiskt få den chansen. Stärk huvudmännens, skolledarnas och skolpersonalens kunskap om NPF och arbeta tillsammans med elev och förälder för att hitta de lösningar som fungerar. Det är att investera i en jämlik skola och för en långsiktigt fungerande skolpolitik.

Läs årets skolrapport här

 

Anki Sandberg,
ordförande Riksförbundet Attention»

Jessica Stigsdotter Axberg
ordförande Attention Håbo»


Vi på MrsHyper har skrivit mycket om det här i våra nyhetsbrev – prenumerera gärna så att du inte missar något.

Pin It on Pinterest

Share This